Hrišćanski brak i porodica

Strana 1 od 2 1, 2  Sledeći

Ići dole

Hrišćanski brak i porodica

Počalji od SION taj 2013-12-28, 02:05Poreklo braka. — Brak je božanska ustanova koju je osnovao sâm Bog pre čovekovog pada u greh, kada je sve, uključujući i brak, bilo »veoma dobro« (1. Mojsijeva 1,31). »Zato će ostaviti čovek oca svojega i mater svoju, i prilepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno telo« (1. Mojsijeva 2,24). »Bog je proslavio sklapanje prvog braka. Tako imamo da je Stvoritelj svemira bio idejni začetnik braka. ’Brak je častan’; on je bio jedan od prvih Božjih darova čoveku, a ujedno je i jedna od dve ustanove koje je, posle pada u greh, Adam poneo sa sobom kroz vrata Edema.

Jedinstvo braka. — Božja namera je bila da brak Adama i Eve bude obrazac za sve buduće brakove, pa je i Hristos izneo svoj prvobitni plan, i rekao: »Niste li čitali da je Onaj koji je u početku stvorio čoveka muža i ženu stvorio ih? I reče: zato ostaviće čovek oca svojega i mater, i prilepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno telo. Tako nisu više dvoje, nego jedno telo; a što je Bog sastavio čovek da ne rastavlja« (Matej 19,4-6).
Neprolaznost braka. — Brak je doživotno predavanje muža i žene uzajamno i između njih i Boga (Marko 10,2-9; Rimljanima 7,2). Pavle ističe da je Hristovo predavanje crkvi uzor za odnos između muža i žene (Efescima 5,31.32). Božji je plan da bračni odnos bude trajan kao što je trajan Hristov odnos prema crkvi.
Seksualna intimnost u braku. — Seksualna intimnost u braku je sveti dar od Boga ljudskoj porodici. Ona je sastavni deo braka, i rezervisana je samo za brak (1. Mojsijeva 2,24; Priče 5,5-20). Takva intimnost, zamišljena da je ekskluzivno dele muž i žena, donosi sve veću bliskost, sreću i sigurnost i obezbeđuje produžavanje ljudskog roda. Pored svoje monogamnosti, onako kako je ustanovljen od Boga, brak je heteroseksualni odnos (Matej 19,4.5).

Partnerstvo u braku. — Jedinstvo se u braku dostiže uzajamnim poštovanjem i ljubavlju. Niko nije nadmoćniji (Efescima 5,21-28). »Brak, zajednica za ceo život, simbol je zajednice između Hrista i Njegove crkve. Duh koji Hristos pokazuje prema crkvi, duh je koji muž i žena treba da pokazuju jedno prema drugome.« — Testimonies, sv. 7, str. 46. Božja reč osuđuje nasilje u ličnim odnosima (1. Mojsijeva 6,11.13; Psalam 11,5; Isaija 58,4.5; Rimljanima 13,10; Galatima 5,19-21). Hristov je duh kada se voli i prihvata, kada se teži pohvaljivanju i podsticanju na bolje, umesto da se partner zlostavlja i ponižava (Rimljanima 12,10; 14,19; Efescima 4,26; 5,28.29; Kološanima 3,8-14; 1. Solunjanima 5,11). Među Hristovim sledbenicima nema mesta tiranskoj vlasti i zloupotrebi sile (Matej 20,25-28); Efescima 6,4). Nasilje u okviru braka i porodice je odvratno
»Ni muž ni žena ne treba da teže vladanju. Gospod je ustanovio načelo koje treba da nas vodi u tom pogledu. Muž treba da neguje svoju ženu kao što Hristos neguje crkvu. Žena svog muža treba da poštuje i voli. Oboje treba da gaje duh blagosti, odlučni da nikada ne ozlojeđuju ili povređuju jedno drugo.

Brak i posledice pada u greh. — Nastanak greha imao je vrlo teške posledice po brak. Zgrešivši, Adam i Eva su izgubili ono jedinstvo koje su poznavali u komuniciranju s Bogom i međusobno (1. Mojsijeva 3,6-24). Njihov odnos obeležili su krivica, stid, sramota i bol. Gde god greh vlada, tu su i njegove tužne posledice, među kojima su otuđenost, napuštanje, nevernost, zanemarivanje, zlostavljanje, nasilje, odvajanje, razvod, dominacija jednog partnera nad drugim i seksualne izopačenosti. Brakovi s više od jednog partnera takođe su jedan vid posledica koje je greh doneo ustanovi braka. Takvi brakovi, mada su bili stvarnost starozavetnog vremena, nisu u skladu s božanskim planom. Božji plan za brak zahteva od Njegovog naroda prevazilaženje zahteva opšteprihvaćene kulture koji su protivni biblijskom stavu.
Obnovljenje i izlečenje.

1. Božanski ideal koji će biti obnovljen u Hristu — Izbavljajući svet od greha i njegovih posledica, Bog čezne da i brak vrati u ono što je bilo njegov izvorni ideal. To je bila vizija za život onih koji su novorođeni i postali građani Hristovog carstva, onih čija su srca posvećena Svetim Duhom i čiji je prvenstveni životni cilj da uzdignu Gospoda Isusa Hrista. (Vidi takođe: 1. Petrova 3,7)

2. Jedinstvo i jednakost biće obnovljeni u Hristu — Jevanđelje ističe ljubav i pokoravanje muža i žene jedno drugom (1. Korinćanima 7,3.4; Efescima 5,21). Uzor za muževljevu rukovodeću ulogu je samožrtvujuća ljubav i služba koje Hristos daruje crkvi (Efescima 5,24.25). I Petar i Pavle govore o potrebi poštovanja u bračnoj vezi (1. Petrova 3,7; Efescima 5,22.23).

3. Blagodat svima dostupna — Bog nastoji da povrati celost svima onima koji nisu dostigli božansko merilo i da ih pomiri sa sobom (2. Korinćanima 5,19). Time su obuhvaćeni i oni koji su doživeli slom bračne veze.

4. Uloga Crkve — Mojsije u Starom i Pavle u Novom zavetu govorili su o problemima koji nastaju zbog razrušenih brakova (5. Mojsijeva 24,1-5; 1. Korinćanima 7,11). Obojica su, zastupajući i potvrđujući božanski ideal, konstruktivno i sa spasenjem na umu radili s onima koji nisu dostigli božansko merilo. Na sličan način, crkva se danas poziva da podrži i potvrdi Božji ideal za brak i da, istovremeno, deluje kao zajednica koja miri, prašta, isceljuje, i koja ispoljava razumevanje i sažaljenje kada dođe do sloma bračne zajednice.


Poslednji put izmenio SION dana 2013-12-28, 02:23, izmenio ukupno 2 puta
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od SION taj 2013-12-28, 02:22

BIBLIJSKO UČENJE O RAZVODU

Božja prvobitna namera. — Razvod je suprotnost Božjoj prvobitnoj nameri prilikom stvaranja ustanove braka (Matej 19,3-8; Marko 10,2-9), ali Biblija o njemu ne ćuti. Budući da se razvod pojavio kao deo onoga što doživljava čovek koji je pao u greh, nastalo je biblijsko zakonodavstvo, koje služi ograničavanju njegovih štetnih posledica (5. Mojsijeva 24,1-4). Biblija dosledno nastoji da uzdigne brak i da odvrati od razvoda, dajući opis radosti ljubavi i vernosti u braku (Priče 5,18-20; Pesma nad pesmama 2,16; 4,9 – 5,1), upućujući na braku sličan odnos Boga s Njegovim narodom (Isaija 54,5; Jeremija 3,1), usredsređivanjem na mogućnosti praštanja i obnavljanja bračne zajednice (Osija 3,1-3), i isticanjem Božjeg gađenja prema razvodu i jadu koji on izaziva (Malahija 2,15.16). Isus je obnovio sliku braka iz vremena stvaranja, kao doživotnu privrženost između čoveka i žene, i između bračnog para i Boga (Matej 19,4-6; Marko 10,6-9). Veliki deo biblijske nauke afirmiše brak i teži regulisanju problema koji su usmereni ka slabljenju i uništenju temelja braka (Efescima 5,21-33); Jevrejima 13,4; 1. Petrova 3,7).

Brakovi mogu da se raspadnu. — Brak počiva na principima ljubavi, odanosti, nedeljivosti, poverenja i podrške koju daju oba partnera, u poslušnosti Bogu (1. Mojsijeva 2,24; Matej 19,6; 1. Korinćanima 13. glava; Efescima 5,21-29); 1. Solunjanima 4,1-7). Kad se ta načela pogaze, brak je u opasnosti. Biblija otvoreno kaže da tragične okolnosti mogu da unište brak.

Božanska blagodat. — Božanska blagodat jedini je lek za stanje beznađa zbog razvoda. Kad se brak raspadne, bivše partnere treba pozvati da preispitaju svoj život, i da zapitaju šta je Božja volja za njihov život. Bog daje utehu ranjenima. Bog prihvata pokajanje osoba koje su učinile najrazornije grehe, onih koji sa sobom nose njegove nenadoknadive posledice (2. Samuilova 11. i 12. glava; Psalam 34,18; 86,5; Joilo 2,12.13; Jovan 8,2-11; 1. Jovanova 1,9).
Razlozi za razvod. — Kao razloge za razvod Biblija priznaje preljubu ili razvratan život (Matej 5,32), kao i situaciju kada neverni partner napušta bračnu zajednicu (1. Korinćanima 7,10-15).

BIBLIJSKO UČENJE O PONOVNOM STUPANJU U BRAK

Biblija ne sadrži direktno učenje u vezi s ponovnim stupanjem u brak posle razvoda. Međutim, u njoj postoji snažna implikacija o tome u Isusovim rečima iz Mateja 19,9, po kojoj bi ponovno stupanje u brak bilo dopušteno onome koji je ostao veran, ali čiji je bračni drug bio neveran bračnom zavetu.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od ispravka taj 2013-12-28, 10:44

SION ::BIBLIJSKO UČENJE O RAZVODU

Božja prvobitna namera. — Razvod je suprotnost Božjoj prvobitnoj nameri prilikom stvaranja ustanove braka (Matej 19,3-8; Marko 10,2-9), ali Biblija o njemu ne ćuti. Budući da se razvod pojavio kao deo onoga što doživljava čovek koji je pao u greh, nastalo je biblijsko zakonodavstvo, koje služi ograničavanju njegovih štetnih posledica (5. Mojsijeva 24,1-4). Biblija dosledno nastoji da uzdigne brak i da odvrati od razvoda, dajući opis radosti ljubavi i vernosti u braku (Priče 5,18-20; Pesma nad pesmama 2,16; 4,9 – 5,1), upućujući na braku sličan odnos Boga s Njegovim narodom (Isaija 54,5; Jeremija 3,1), usredsređivanjem na mogućnosti praštanja i obnavljanja bračne zajednice (Osija 3,1-3), i isticanjem Božjeg gađenja prema razvodu i jadu koji on izaziva (Malahija 2,15.16). Isus je obnovio sliku braka iz vremena stvaranja, kao doživotnu privrženost između čoveka i žene, i između bračnog para i Boga (Matej 19,4-6; Marko 10,6-9). Veliki deo biblijske nauke afirmiše brak i teži regulisanju problema koji su usmereni ka slabljenju i uništenju temelja braka (Efescima 5,21-33); Jevrejima 13,4; 1. Petrova 3,7).

Brakovi mogu da se raspadnu. — Brak počiva na principima ljubavi, odanosti, nedeljivosti, poverenja i podrške koju daju oba partnera, u poslušnosti Bogu (1. Mojsijeva 2,24; Matej 19,6; 1. Korinćanima 13. glava; Efescima 5,21-29); 1. Solunjanima 4,1-7). Kad se ta načela pogaze, brak je u opasnosti. Biblija otvoreno kaže da tragične okolnosti mogu da unište brak.

Božanska blagodat. — Božanska blagodat jedini je lek za stanje beznađa zbog razvoda. Kad se brak raspadne, bivše partnere treba pozvati da preispitaju svoj život, i da zapitaju šta je Božja volja za njihov život. Bog daje utehu ranjenima. Bog prihvata pokajanje osoba koje su učinile najrazornije grehe, onih koji sa sobom nose njegove nenadoknadive posledice (2. Samuilova 11. i 12. glava; Psalam 34,18; 86,5; Joilo 2,12.13; Jovan 8,2-11; 1. Jovanova 1,9).
Razlozi za razvod. — Kao razloge za razvod Biblija priznaje preljubu ili razvratan život (Matej 5,32), kao i situaciju kada neverni partner napušta bračnu zajednicu (1. Korinćanima 7,10-15).

BIBLIJSKO UČENJE O PONOVNOM STUPANJU U BRAK

Biblija ne sadrži direktno učenje u vezi s ponovnim stupanjem u brak posle razvoda. Međutim, u njoj postoji snažna implikacija o tome u Isusovim rečima iz Mateja 19,9, po kojoj bi ponovno stupanje u brak bilo dopušteno onome koji je ostao veran, ali čiji je bračni drug bio neveran bračnom zavetu.
ne postoji takav model u mateju 19. niti jedan uslov za razvod ne postoji u Bibliji. nema preljubnog braka koji neće biti na sudu. Bog lično će da sudi tom delu,sektoru. jer takav greši svom telu. telu Hrista. nije deo tela crkve više. nije Božje seme obećanja iz malahije proroka 2.gl. tu je tajna crkve i Hrista čak u efescima 5. gl. to je nedodirivo. niko ko to nauči pogrešno.neće biti bez odgovornosti kod Boga na sudu.

ispravka

Broj poruka : 295
Datum upisa : 04.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od SION taj 2013-12-28, 17:32

niti jedan uslov za razvod ne postoji u Bibliji ::

Imaš u Matej 5:32 A ja vam kažem da svaki koji pusti ženu svoju, osim za preljubu, navodi je te čini preljubu; i koji puštenicu uzme preljubu čini.

Brak se može razvesti ako žena čini preljubu.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od ispravka taj 2013-12-28, 22:57

SION ::

Imaš u Matej 5:32 A ja vam kažem da svaki koji pusti ženu svoju, osim za preljubu, navodi je te čini preljubu; i koji puštenicu uzme preljubu čini.

Brak se može razvesti ako žena čini preljubu.
MOJSIJE JE DAO DA RASPUSTAJU ŽENE PO KNJIZI RASPUSNOJ.
FARISEJI SU došli sa tim pitanjem oko raspusne knjige. dakle onisa dve tri žene po knizi.Isus im kaže,osim vi koji imate dve žene,jer od sada to je preljub može se pustiti,jer time žena je u preljubi.
čak da se drugačije uzmed ne piše da potom može uzeti drugu. raspustiti ne znači automatski uzeti drugu jer time se potpuno izbACUJE SVA rEČ bOŽJA IZ KONTEKSTA.

ispravka

Broj poruka : 295
Datum upisa : 04.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od SION taj 2013-12-29, 03:11

raspustiti ne znači automatski uzeti drugu jer time se potpuno izbACUJE SVA rEČ bOŽJA IZ KONTEKSTA. :: ::

Da, brak se može razvesti ako žena čini preljubu, ali nema drugog braka, ako se ta žena pokaje možeš je vratiti.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od ispravka taj 2013-12-29, 09:10

SION ::

Da, brak se može razvesti ako žena čini preljubu, ali nema drugog braka, ako se ta žena pokaje možeš je vratiti.
u suštini je bitno da se ne ide u tumačenje da ide drugi brak. sam petar je viknuo,pa bolje je onda ravi ne ženiti se. Isus mu je precizno odgovorio,ima uškopljenika tako rođenih,ima onih koje su ljudi uškopili (bolesti radi,ratna dejstva itd) i ima onih koji SU SAMI SEBE UŠKOPILI CARSTVA RADI NEBESKOGA! dakle treća vrsta se uškapa jer ima nezgodu ostaje bez žene čak ne svojom krivicom ,zbog hira itd,ali oni ostaju carstva radi van greha dva braka . carstva radi. jer malahija 2.je izričit kao i poslanica efescima 5. Bog traži seme obećano a seme za nebo dolaze kako malahija jasno kaže samo iz dvoje će biti jedno. svaki treći član ,je preljubnost i ide na sud i nije deo tela Hrista na žalost. neka ne hrabri što danas mnoge crkve se hrabre da je nemoguće da Bog njih ne propusti ipak i tumače da mora d ato nije greh . branhamisti su tome najviše doprineli zbog tumačenja njihovog samozvanog proroka branhama.

ispravka

Broj poruka : 295
Datum upisa : 04.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od SION taj 2013-12-29, 15:54

u suštini je bitno da se ne ide u tumačenje da ide drugi brak. sam petar je viknuo,pa bolje je onda ravi ne ženiti se. Isus mu je precizno odgovorio,ima uškopljenika tako rođenih,ima onih koje su ljudi uškopili (bolesti radi,ratna dejstva itd) i ima onih koji SU SAMI SEBE UŠKOPILI CARSTVA RADI NEBESKOGA! dakle treća vrsta se uškapa jer ima nezgodu ostaje bez žene čak ne svojom krivicom ,zbog hira itd,ali oni ostaju carstva radi van greha dva braka . carstva radi. jer malahija 2.je izričit kao i poslanica efescima 5. Bog traži seme obećano a seme za nebo dolaze kako malahija jasno kaže samo iz dvoje će biti jedno. svaki treći član ,je preljubnost i ide na sud i nije deo tela Hrista na žalost. neka ne hrabri što danas mnoge crkve se hrabre da je nemoguće da Bog njih ne propusti ipak i tumače da mora d ato nije greh . branhamisti su tome najviše doprineli zbog tumačenja njihovog samozvanog proroka branhama. ::

Suština je da je razvod dozvoljen, a drugi brak ne, već pomirenje sa bračnim partnerom.
Zato treba biti oprezan kad se ulazi u brak jer je to slika na Crkvu i Hrista.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od krnyo taj 2013-12-29, 18:51

Moje mišljenje je sljedeće (neću navoditi citate iz Biblije). Isus lijepo kaže da je muškarac slobodan otpustiti ženu isključivo zbog preljube. Je li Isus time uveo novu zapovijed? Naravno da nije. To je očito bila Božja zapovijed i u SZ, ali Izraelci nisu slušali pa su otpuštali žene kad god su htjeli i bez pravog razloga.
Šta bi značile riječi bludnost ili preljubništvo u Biblijskom smislu? Možemo ih shvatiti u seksualnoj konotaciji, a možemo i u idolopokloničkoj. Kada Isus kaže da muškarac može otpustiti ženu isključivo radi bludničenja ili preljubništva to znači da ju ima pravo otpustiti zbog seksa sa drugom osobom, ali znači i to da ako žena prestane služiti Jahvi ili još gore počne služiti drugim bogovima (bludničit s njima - duhovni smisao). Ako žena služi Jahvi i ne seksa se sa drugim muškarcima njezin muž ju naprosto pred Bogom nema razloga otpustiti i kada bi ju otpustio čini grijeh. Ponavljam, kada bi ju otpustio radi bilo čega drugoga tjerao bi ju na preljubu.
Što se tiče stihova iz Malahije 2. Tu Bog opominje "sinove Izraelove" da se ne žene pogankama jer bi ih ove odvukle od Njega i navukle u službu Baalu, a vidjeli smo da se to i dogodilo. Bog ih savjetuje kako se trebaju ženiti, a da bi zaštitio narod Izraela od ovog zla uvodi zabranu ovakvog braka. Inače Božja teokratska država Izrael ne bi mogla postojati. Na kraju nisu poslušali pa su uživali plodove prokletstva iz Tore (Lev 26).
Efežani 5. Pavao objašnjava kako bi savršeno trebao funkcionirati odnos između muškarca i žene. Tu nema neke filozofije. Očigledno je da se on oslanja na Mojsijev Zakon dok ovo piše.

Zaključak. Muškarac je glava ženi i odgovoran je za nju i cijelu obitelj. Mora se ponašati prema (njoj) njima kao što se Krist ponaša prema svom narodu (crkvi). Žena mora poštovati muža. Ako se žena seksa sa nekim drugim ili ako ostavi služiti Jahvi, i samim tim opsjednu je demoni, muškarac ima dvije opcije. Prva je da joj oprosti i ostane s njom u braku i dovede ženu u red, a druga je da ju otpusti. Smije li se muškarac oženiti drugom ženom iako je otpustio prvu iz poznatih razloga? Naravno da smije. Uvjet je da je ta druga žena po Zakonu slobodna (udovica ili slobodna). Nigdje u Bibliji nije se zabranjeno oženit ponovo pod ovim uvjetima, dapače. Božja volja je da jedan muškarac ima jednu ženu. Nažalost na zemlji postoji biće zvano Sotona pa kvari Božje idealne planove zato što ljudi ne žele služit svome Tvorcu.
Ako je žena neplodna, a muškarac (koji je slobodan) želi djecu i sposoban je uzdržavati još jednu ženu onda se smije oženiti sa još jednom i ako želi još djece može sa još jednom i još jednom i još jednom... i sa svakom od njih on je jedno tijelo. Ovo je Bog dozvolio jer u prošlosti, a danas još i manje, nije bilo SLOBODNIH muškaraca u tolikoj mjeri da bi se sve slobodne djevojke mogle poudavat i rađat svojim muževima djecu. Pa su djevojke rado pristajele biti i druga ili treća/peta žena jednom SLOBODNOM muškarcu jer im je on značio sigurnost, hranu, odjeću, dom, mir i DJECU. Žene su željele sinove jer su oni značili sigurnu mirovinu i zaštitu u starosti. Brak je uspostavljen radi djece, a ne radi zaljubljenosti i seksanja. Tako sustav funkcionira. Žene u tim situacijama nisu bile ljubomorne kad su dobile djecu, a npr. Ana je bila ljubomorna sve dok nije dobila Samuela, a kasnije i ostale sinove (tada je prestala ljubomora). Današnje žene su polupane pa ispoljavaju ljubomoru kad muškarac pogleda neku drugu (ne smije se blejat za drugim ženama), a ne zato što neka žena ima krasnu obitelj sa puno djece (nad takvom se zgražaju i čude joj se kako "nije normalna"). Nevjerojatno je koliko su današnje djevojke i žene lošije od onih iz Biblijskih vremena. Poremetile su se vrijednosti. Sotona likuje.
Nama je danas teško ovo razumjeti jer smo ispranog i polupanog mozga. Onda se čudimo kako Bog blagoslivlja Jakova koji je sa četiri žene napravio 12 sinova i nije nam jasno zašto ga Bog ne zatre zbog preljube nego još od njega pravi Sveti narod.
Muškarci više nisu slobodni nego robovi sustava. Propadaju i smrde kao pilićari umjesto da budu vojvode i generali u svojim obiteljima, a ne mogu jer su jajare i boje se svijeta koji bi ih moga osuditi i deklarirati kao primitivne i zatucane.
Današnji muškarci u 99% slučajeva nisu sposobni uopće za nikakvu ženidbu, a kamoli za Biblijski brak. Djevojke su uglavnom polupane poganke koje nisu dostojne pobožnog slobodnog muškarca. Zato imamo sliku društva ovakvu kakva jest. Ne radi se na jakim obiteljima nego se hrli za novcem i slavom, a nitko ne ulaže u djecu i izgradnju karaktera. Nema stvaranja dobrih ljudi nego na žalost stvara (rađa) se Sotonska vojska.

Božji plan je da se ljudi množe po zemlji i da služe Njemu. Stvaraju dobre ljude koji će nastavit službu Gospodu cijelim svojim životom. Najbitnije je izdvojiti se iz sustava (sistema) i uzgajati svoju hranu, imati svoj izvor vode i nekakav krov nad glavom te tako u slobodi odgajati djecu na službu Gospodu. Pametnom čovjeku (onom koji je pobožan i koji je Biblijski odabrao suprugu) je dovoljna jedna žena da ispuni smisao kako svog tako i života svoje supruge te tako bude ugodan pred svojim Tvorcem.

krnyo

Broj poruka : 3
Datum upisa : 16.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od SION taj 2013-12-29, 22:37

Mislim da to nije dobro rezonovanje. Gospod je u SZ dopustio više žena i više brakova kao nužno zlo isto kada je na početku dopustio incest.

Mi živimo u novozavetno doba i Isus nam je rekao kako i šta u vezi braka. Preljuba je neverstvo žene prema mužu (i automatski neverstvo prema Bogu). Dakle muž ima pravo otpustiti ženu zbog toga kao što će Hrist otpustiti bludnu Crkvu.

Što se tiče drugog braka mi ne nalazimo osnova u NZ za tako nešto. Zato moj savet za one koji hoće da se žene je da dobro paze šta rade!!!
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od ispravka taj 2013-12-30, 09:01

SION ::Mislim da to nije dobro rezonovanje. Gospod je u SZ dopustio više žena i više brakova kao nužno zlo isto kada je na početku dopustio incest.

Mi živimo u novozavetno doba i Isus nam je rekao kako i šta u vezi braka. Preljuba je neverstvo žene prema mužu (i automatski neverstvo prema Bogu). Dakle muž ima pravo otpustiti ženu zbog toga kao što će Hrist otpustiti bludnu Crkvu.

Što se tiče drugog braka mi ne nalazimo osnova u NZ za tako nešto. Zato moj savet za one koji hoće da se žene je da dobro paze šta rade!!!
ako ne razumemo malahiju 2 da je on govorio o pustanju žena onda ništa ne razumemo . to je lažno učiteljstvo. malahija dva daje jasne razloge i Božji jasni nalog. postavljeno je tu ključno pitanje,eda li bog nije imao još duha? EDA LI BOG NIJE IMAO JOŠ DUHA STVARANJA KADA JE SAZDAO SAMO JEDNU EVU ADAMU A NE HAREM EVA? ON KOJI je sazdao kosmos koga ne može ljudski um spoznati ,zar je umorios e u duhu kada je trebao stvoriti bar jednu rezervnu evu? ne nije! odgovor daje jasno stih u malahiji koji je ključan gde Bog sam sebe tumači,da je to učinio,samo dvoje da bude jedno telo,jasno kaže u stvaranju ne dva tela već jedno telo,Bog više u tom spajanju braka ne vidi čak kao mi dva tela muža i žene kao pojedinke već samo jedno telo,razlog je jasna. on kaže da je Bog to učinio samo jedno DA TRAŽI BOŽJE SEME-. tajna toga je kazana na više mesta osim u efescima 5 i u rimljanima 9.kao i u rimljanima 4 i galatima 5. dakle seme Božje je seme izabranih ,dece neba a ona dolaze samo iz dvoje da bude jedno. svaka preljuba bilo koje vrste čak i kroz idolstvo je raskid bračne veze Isusa i neveste. u efescima 5 pavle nikako ne govfoi konkretno o braku,jer sam kaže da on NAM KAZUJE TAJNU. ako je tot ajna onda on kaže da ne misli na tajnu braka jer bi rerkao,već tajnu HRISTA I CRKVE. DAKLE PRVO EFESCIMA 5 JASNO GOVBORI DA PAVLE DAJUĆ PROMISAO OKO BRAKA GOVORI NE O BRAKU VEĆ tajnu POTOM DALJE KAŽE DA GOVOIRI O CRKV I I hRISTU.
time je stvar jasna. on je tu rekao da je crkva prikazana kroz tu bračnost i citira logično prvi brak u edemu kojega je Bog svezao a čovek ne sme rastavljati ni po ko0ju cenu što je Bog sastaVIO JER IDE SUD. DAKLE ON KAŽE TAJNA CRKVE I hRISTA JE U SLEDEĆEM. OSTAVIĆE ČOVEK OCA I MATER I PRILEPIĆE SE K ŽENI SVOJOJ I BIĆE DVOJE EJDNO TELO!
STVAR JE JASNA. to je Hristos i crkva. obećano seme dece obećanja dolzi samko kroz jedno. ne kroz bludni dodir. pavle jasno razlaže u rimljanima 9 .tajnu koja je toliko snažna da nikakav đavolski upliv ne moće doneti la
ž. tu ej čak pokazana suština KAKO MI MOŽEMO BITI SIGURNIO DA MUHAMEDIZAM BUDIZAM TROJIČYARSKA NAUKA I DRUGE JERESI ne mogu biti neprepoznbate kao laž jer je u toj tajni dvoje ejdno ukazan čak zakon Boćji za dolazećeg mesiju tako da ništa ne može poremetiti Božji zaključani plan spašenja. da je moguće uvesti preljubni brak kao legalizam to bi uništilo svaki smisao mesije koji je morao doći samo iz dvoje ejdno. onda mi bi mogli da mislimo da su u ismailci u pravu sa muhamedom a budisti sa budom itd. o ovome mogu šire drugi put.

ispravka

Broj poruka : 295
Datum upisa : 04.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od krnyo taj 2013-12-30, 16:29

SION ::Mislim da to nije dobro rezonovanje. Gospod je u SZ dopustio više žena i više brakova kao nužno zlo isto kada je na početku dopustio incest.

Mi živimo u novozavetno doba i Isus nam je rekao kako i šta u vezi braka. Preljuba je neverstvo žene prema mužu (i automatski neverstvo prema Bogu). Dakle muž ima pravo otpustiti ženu zbog toga kao što će Hrist otpustiti bludnu Crkvu.

Što se tiče drugog braka mi ne nalazimo osnova u NZ za tako nešto. Zato moj savet za one koji hoće da se žene je da dobro paze šta rade!!!

Slažem se da je Bog dopustio poligamiju kao nužno zlo. Poligamija naravno da nije dobra i ja ju ne odobravam. Sam nikada ne bih doveo drugu ženu ili se sada od ove koju imam rastajao. Oženio sam se dobro i zahvalan sam Bogu na tome. Ne vjerujem da ću imati problema o kojima sam pisao u prvom postu.
Isus je došao i odživio Zakon (Toru) savršeno i onda svojom smrću to zapečatio. Mi se možemo pozivati na Njegove zasluge jedino ako smo Njegovi učenici (sljedbenici). Da bi netko bio dostojan sljedbenik Mesije mora vršiti Zakon osim što posjeduje vjeru. Dakle Mesija nije uspostavio ništa novo da bi to prozvali Novim Zavjetom. Što se tiče ženidbe također ne vidim ništa novo. Stih o rastavi koji sam gore komentirao je jasan kao dan.

Evo da objasnim na primjeru. Ti se oženiš za najbolju djevojku na svijetu. Provjereno iz najbolje obitelji na kugli zemaljskoj. To je naprosto žena opjevana u Salamunovim izrekama u 31. glavi. Dobiješ djecu s njom i sve funkcionira odlično. Jednog dana tvoja žena počinje pričat gluposti. Djecu krene odgajat u krivom smjeru i odvjeri od Jahve. Važno je zapaziti da te žena seksualno ne vara. Počne radit na Šabat i pripravljat nečistu hranu. Okiti se nakitom i čita horoskop. Gleda sapunice. Ne želi s tobom pričati i kada priča onda se svađa. To stanje postane nepodnošljivo i nepovratno. Što ćeš ti učiniti? Kako tumačiš Isusove stihove iz Mateja čini mi se da ćeš ostat i polako propadat u lošem braku.
Vidiš. Isus je rekao da se držimo Mojsija i Proroka više puta tokom svoje službe. To znači da se moramo ženiti kako je propisano u SZ. To isto tako znači da je muž odgovoran za cijelu obitelj. Žena koja odvjeri od Jahve Gospoda bez obzira što nije seksualno zgriješila sa drugim muškarcem (u posljednje vrijeme ženom ili životinjom) je Biblijski gledano preljubnica/bludnica. Muž ju može slobodno otpustit po Zakonu. Ne može ju otpustit ako je sve u redu. To da ju više ne voli nije izgovor niti pravi razlog.
Smije li se oženiti ponovo nakon što je morao otpustiti ženu u prvom braku? Naravno da smije i ne čini grijeh. Ti kažeš da ono što je Bog sastavio da čovjek ne rastavlja? Pa veliko je pitanje koliko je brakova Bog danas sastavio. Pola brakova započne u najmanju ruku zato što je muškarac napravio dijete djevojci prije braka. Ostali brakovi su isto loše sklopljeni iz više razloga. Pravovaljan brak je jedino uz posredstvo starijih i bez "hodanja". Imaš to opisano u Miroljubovoj knjizi "Brak i porodica".

Isus jasno kaže da nije došao ukinuti Toru i Proroke nego ispuniti u svom životu svako slovo istog. Naglašava da neće propasti ni jedno slovo ni jedna kovrčica iz Zakona dok opstoji nebo i zemlja. Vi ovdje pričate o nekom Novom Zavjetu i kako je pola toga poukidano u SZ. Mislim da su takve konstatacije neozbilje i da vam je potrebna ogromna gimnastika da si objasnite neke stihove (poput ovog) iz NZ jer ne poznajete SZ, tj. pola toga vam je ukinuto.


krnyo

Broj poruka : 3
Datum upisa : 16.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od SION taj 2013-12-30, 17:01

Evo da objasnim na primjeru. Ti se oženiš za najbolju djevojku na svijetu. Provjereno iz najbolje obitelji na kugli zemaljskoj. To je naprosto žena opjevana u Salamunovim izrekama u 31. glavi. Dobiješ djecu s njom i sve funkcionira odlično. Jednog dana tvoja žena počinje pričat gluposti. Djecu krene odgajat u krivom smjeru i odvjeri od Jahve. Važno je zapaziti da te žena seksualno ne vara. Počne radit na Šabat i pripravljat nečistu hranu. Okiti se nakitom i čita horoskop. Gleda sapunice. Ne želi s tobom pričati i kada priča onda se svađa. To stanje postane nepodnošljivo i nepovratno. Što ćeš ti učiniti? Kako tumačiš Isusove stihove iz Mateja čini mi se da ćeš ostat i polako propadat u lošem braku. :: ::

Otpusti bih takvu ženu, a ako se ona pokaje i vrati se u normalu vratio bih je.

"A oženjenijem zapovijedam, ne ja nego Gospod, da se žena od muža ne razdvaja
11. (Ako se se pak i razdvoji, da se više ne udaje, ili da se pomiri sa svojijem mužem); i muž da ne pušća žene."


"A ja vam kažem da svaki koji pusti ženu svoju, osim za preljubu, navodi je te čini preljubu; i koji puštenicu uzme preljubu čini."

Smije li se oženiti ponovo nakon što je morao otpustiti ženu u prvom braku? Naravno da smije i ne čini grijeh. Ti kažeš da ono što je Bog sastavio da čovjek ne rastavlja? Pa veliko je pitanje koliko je brakova Bog danas sastavio. Pola brakova započne u najmanju ruku zato što je muškarac napravio dijete djevojci prije braka. Ostali brakovi su isto loše sklopljeni iz više razloga. Pravovaljan brak je jedino uz posredstvo starijih i bez "hodanja". Imaš to opisano u Miroljubovoj knjizi "Brak i porodica" ::

Niko ovde ne govori protiv zakona! Isus lepo kaže da ne može drugi brak jer to je preljuba:

"I reče im: koji pusti ženu i oženi se drugom, čini preljubu na njoj. "

Mislim da su stihovi isuviše jasni i da nema mesta teološkim egzibicijama.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od ispravka taj 2013-12-30, 17:23

SION ::

Otpusti bih takvu ženu, a ako se ona pokaje i vrati se u normalu vratio bih je.

"A oženjenijem zapovijedam, ne ja nego Gospod, da se žena od muža ne razdvaja
11. (Ako se se pak i razdvoji, da se više ne udaje, ili da se pomiri sa svojijem mužem); i muž da ne pušća žene."


"A ja vam kažem da svaki koji pusti ženu svoju, osim za preljubu, navodi je te čini preljubu; i koji puštenicu uzme preljubu čini."Niko ovde ne govori protiv zakona! Isus lepo kaže da ne može drugi brak jer to je preljuba:

"I reče im: koji pusti ženu i oženi se drugom, čini preljubu na njoj. "

Mislim da su stihovi isuviše jasni i da nema mesta teološkim egzibicijama.
ON TO NE MOŽE DA VIDI DEFINITIVNO. NE RAZUME ODNOS hRISTA I CRKVE SEMENA obećanja.

ispravka

Broj poruka : 295
Datum upisa : 04.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od Душан taj 2013-12-31, 15:35

Ако сам добро разумео:
Онај који отпусти жену а није прељубница и ожени се другом, тај чини прељубу...
А онај који отпусти прељубницу, има право да се ожени другом?

Хвала у напред на одговору.
avatar
Душан

Broj poruka : 32
Datum upisa : 27.11.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od ispravka taj 2013-12-31, 17:18

Карађорђе ::Ако сам добро разумео:
Онај који отпусти жену а није прељубница и ожени се другом, тај чини прељубу...
А онај који отпусти прељубницу, има право да се ожени другом?

Хвала у напред на одговору.
ne postoji niti jedan motiv drugog braka,to je Božji sud izričito. čovek otpada od Tela od crkve kojoj je glava Hristos. on može ostati u nekoj crkvi kojoj je glava antihrist ali ne i Hristos.
to sa dva braka udara direktno na tajnu Hrista i crkve ,njegove crkve. to uništava smisao Mesijanstva čak u koga ili verujemo ili ne. onda nam i muhamed može biti poslanik!
kroz tajnu braka sotona ne može da prodre niti u jednoj jeresi,pa ni u trojstvu. kada se sruši tajna braka ruši se u takim ljudima i tajna vere u Hrista. brak je više od samog pojma braka,on je jedna tajna. i to velika.

ispravka

Broj poruka : 295
Datum upisa : 04.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od Душан taj 2013-12-31, 18:24

Хвала на одговору брате, не знам како ми је ово питање промакло, два пута сам прочитао Библију... Ал' изгледа да ћу морати још који пут да је прочитам како би у овај одговор био сасвим сигуран.
avatar
Душан

Broj poruka : 32
Datum upisa : 27.11.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od ispravka taj 2013-12-31, 18:45

Карађорђе ::Хвала на одговору брате, не знам како ми је ово питање промакло, два пута сам прочитао Библију... Ал' изгледа да ћу морати још који пут да је прочитам како би у овај одговор био сасвим сигуран.
karađorđe,nemoj da je pročitaš! ako je pročitaš nikad je nećeš pročitati!! Biblija se ne može ni dvesta puta pročitati,ona se čita i čita i čeka na Gospoda svaki put i onda to dolazi.

ispravka

Broj poruka : 295
Datum upisa : 04.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od SION taj 2014-01-01, 06:22

А онај који отпусти прељубницу, има право да се ожени другом? ::

Nema brate, može samo da vrati ženu ako se izmire.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od Душан taj 2014-01-01, 10:36

ispravka ::karađorđe,nemoj da je pročitaš! ako je pročitaš nikad je nećeš pročitati!! Biblija se ne može ni dvesta puta pročitati,ona se čita i čita i čeka na Gospoda svaki put i onda to dolazi.

Мислио сам на читање у вези овог питања, савршено ми је јасно да се Библија чита целог живота, и да је то један од најбољих начина како да човек остане при чистој свести у овом свету.

А вама хвала браћо на одговору у сваком случају!  Smile
avatar
Душан

Broj poruka : 32
Datum upisa : 27.11.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od ispravka taj 2014-01-01, 23:02

Карађорђе ::
ispravka ::karađorđe,nemoj da je pročitaš! ako je pročitaš nikad je nećeš pročitati!! Biblija se ne može ni dvesta puta pročitati,ona se čita i čita i čeka na Gospoda svaki put i onda to dolazi.

Мислио сам на читање у вези овог питања, савршено ми је јасно да се Библија чита целог живота, и да је то један од најбољих начина како да човек остане при чистој свести у овом свету.

А вама хвала браћо на одговору у сваком случају!  Smile
Bogu hvala.

ispravka

Broj poruka : 295
Datum upisa : 04.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od lavić taj 2014-01-11, 22:27

Lako je rešiti slučaj žene.Može joj čovek oprostiti ili ako neće iz ljubavi oprostiti neka je pusti i ne ženi se više to je po tvrđi srca Jevrejskog dato inače NIJE BILO TAKO kaže Isus u početku je pisano JEDNO TELO i nema odvajanja ni zbog jednog razloga.

Moje pitanje je obrnuto ako čovek zgreši a žena ne šta onda biva?

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od SION taj 2014-01-11, 23:07

lavić ::
Moje pitanje je obrnuto ako čovek zgreši a žena ne šta onda biva?

Isto.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od ispravka taj 2014-01-13, 13:50

SION ::
lavić ::
Moje pitanje je obrnuto ako čovek zgreši a žena ne šta onda biva?

Isto.
naravno.ako su jedno onda jednome biva isto. tu nema dvoje.

ispravka

Broj poruka : 295
Datum upisa : 04.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od SION taj 2014-01-13, 22:01

Brak je Božji dar čoveku kako bi ojačao ljude te proslavio svoje ime i upravo iz tog razloga svi ga napadaju.
Šest smrtnih neprijatelja braka:

1. Nedostatak zdravog biblijskog temelja – Brak je institucija ustanovljena od strane Boga,  muž i žena su slika odnosa Hrista i Njegove Crkve.

2. Nedostatak molitve – Svaki bračni par koji se zajedno moli, priznaju da su zavisni o Njemu, te da nisu u mogućnosti funkcionisati bez Boga.

3. Nedostatak zajedništva – pripadnosti lokalnoj crkvi, jer tada su vrlo laka meta Sotoni, budući da gube prijatelje s kojima mogu iskreno razgovarati o svojim borbama i problemima.

4. Nedostatak komunikacije – Slobodna, otvorena komunikacija (iskreno izražavanje misli i osećaja) je ključ za stabilnost braka.

5. Nedostatak deljenja zajedničkih interesa – Nema ničeg goreg već živeti pod istom krovom odvojene živote, bez nečega što ih spaja.

6. Nedostatak polnog odnosa – Polni odnos je superlepak za zdrav brak, te ga ne treba zanemarivati ili menjati pornografijom i nečim drugim.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Hrišćanski brak i porodica

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Strana 1 od 2 1, 2  Sledeći

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu