Božiji sud

Ići dole

Božiji sud

Počalji od SION taj 2014-06-04, 15:15

Rimljanima 14:10-12 kažu: “Znaj da ćemo svi izići pred sud Božiji...znači, da će svako od nas za sebe odgovarati Bogu.” Druga Korinćanima 5:10 nam kaže: “Jer svi mi treba da se pojavimo pred Hristovim sudom, da svako primi prema onome što je učinio za vreme svoga života u telu, bilo dobro-bilo zlo.” U kontestu oba Biblijska teksta, jasno je da se oni odnose na hrišćane, ne nevernike. Hristova sudijska stolica tj. Hristov sud, se odnosi na vernike koji će položiti račun pred Hristom za svoje živote. Hristov sud ne određuje spasenje; to je određeno Hristovom žrtvom za nas (Prva Jovanova 2:2), i našom verom u Njega (Jovan 3:16). Svi naši gresi su oprošteni i nikada nećemo biti osuđeni zbog njih (Rimljanima 8:1). Na Hristov sud ne treba da gledamo kao Božiji sud zbog naših greha, već radije kao na Božiju nagradu za naše živote. Da, kao što Pismo kaže, moraćemo da položimo račun za naše živote. Deo ovoga se sigurno odnosi na grehe koje smo počinili. Međutim, ovo neće biti glavni cilj Hristovog suda.

Na Hristovom sudu vernici će biti nagrađeni na osnovu toga koliko su verno služili Hristu (Prva Korinćanima 9:4-27; Druga Timoteju 2:5). Stvari za koje će nam se suditi se verovatno odnose na to koliko dobro smo ispunjavali Veliko poslanje (Matej 28:18-20), koliko pobednički smo živeli nad grehom (Rimljani 6:1-4), koliko dobro smo kontrolisali svoj jezik (Jakov 3:1-9), itd. Biblija govori o vernicima koji dobijaju krune za različite stvari na osnovu toga koliko verno su služili Hristu (Prva Korinćanima 9:4-27; Druga Timoteju 2:5). Različite krune su opisane u Drugoj Timoteju 2:5; Druga Timoteju 4:8; Jakov 1:12; Prva Petrova 5:4; i Otkrivenju 2:10. Jakov 1:12 je dobar sažetak toga kako treba da mislimo o Hristovom sudu: “Blažen je čovek koji istrajno podnosi iskušenje, jer će − kad postane prekaljen−primiti venac života, koji je Gospod obećao onima koji ga ljube.”


Poslednji izmenio SION dana 2014-06-04, 15:20, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Božiji sud

Počalji od SION taj 2014-06-04, 15:19

Božiji sud ili sudovi Božiji?

Sud velikog belog trona se nalazi u Otkrivenju 20:11-15 i predstavlja krajnji sud pre nego što će nespašeni biti bačeni u ognjeno jezero (mesto večne kazne, poznato kao pakao). Iz Otkrivenja 20:7-15 saznajemo da da će se ovaj sud desiti posle Hiljadugodišnjeg carstva i pošto Satana, zver, i lažni proroci budu bačeni u ognjeno jezero (Otkrivenje 20:7-10). Knjige koje su otvorene (Otkrivenje 20:12) sadrže podatke o svim delima bilo koje osobe, bilo dobrim ili lošim, zato što Bog zna sve što je ikada bilo rečeno, urađeno ili je neko čak pomislio; i On će u skladu sa tim nagraditi ili kazniti (Psalam 28:4; Psalam 62:12; Rimljanima 2:6; Otkrivenje 2:23; Otkrivenje 18:6; Otkrivenje 22:12).

Takođe, u isto vreme je otvorena i druga knjiga, “knjiga života” (Otkrivenje 20:12). Ovo je knjiga koja određuje da li će osoba naslediti večni život sa Bogom ili će primiti večnu kaznu u ognjenom jezeru. Iako se hrišćani smatraju odgovornim za svoje postupke, njima je oprošteno u Hristu i njihova imena su zapisana u “knjizi života od početka sveta” (Otkrivenje 17:8.). Takođe iz Pisma znamo da će na ovom sudu Isus suditi “mrtvima u skladu sa njihvim delima” (Otkrivenje 20:12) i ako “nečije ime” se ne nađe “zapisano u knjizi života”, on će biti bačen u ognjeno jezero (Otkrivenje 20:15).

Činjenica da će se na kraju suditi svim ljudima, i vernima i nevernima, se jasno vidi u mnogim delovima Pisma. Svaka osoba će jednog dana stati pred Hrista i biće joj suđeno za njena dela. Dok je potpuno jasno da je sud velikog belog trona, poslednji Hristov sud, hrišćani se ne slažu oko toga gde se on nalazi u odnosu na druge sudove u Bibliji, i kome će se tačno suditi na sudu velikog belog trona.

Mnogi hrišćani veruju da Pismo govori o tri različita suda koji će se desiti. Prvi sud se odnosi na sud “ovce od jaraca” ili “sud narodima” kao što se vidi u Mateju 25:31-36. Oni veruju da će se on desiti posle vremena nevolje ali pre hiljadugodišnjeg carstva, da bi se odredilo ko će ući u hiljadugodišnje carstvo. Drugi sud se odnosi na dela vernika, koji se često zove “Hristov sud(stolica) (bema)” (Druga Korinćanima 5:10); na kome će hrišćani primiti nagradu za svoja dela ili službu Bogu. Treći sud je sud “velikog belog trona” sud na kraju hiljadugodišnjeg carstva (Otkrivenje 20:11-15); koji se odnosi na sud nevernicima na kome će im biti suđeno prema njihovim delima i gde će biti osuđeni na večnu kaznu u ognjenom jezeru.

Drugi hriščani veruju da se sva tri suda, koji su opisani u Mateju 25:31-36; Drugoj Korinćanima 5:10 i u Otkrivenju 20:11-15 odnose na jedan isti krajnji sud, a ne tri odvojena suda. Drugim rečima, oni koji drže ovakav pogled veruju da će sud “velikog belog trona” u Otkrivenju 20:11-15 biti vreme gde će se sudti i vernima i nevernima. Onima, čija se imena budu našla u “knjizi života” će biti suđeno za njihova dela da bi im se odredila nagrada ili gubitak nagrade koju treba da prime; a onima čija se imena ne budu našla u “knjizi života” će se suditi prema njihovim delima da bi se odredio nivo kazne koji će primiti u ognjenom jezeru. Oni koji drže ovakav pogled veruju da je Matej 5:31-46 samo drugi opis onoga što će se desiti na sudu “velikog belog trona”. Oni ukazuju da je rezultat ovog suda isti kao i posle suda “velikog belog trona”u Otkrivenju 20:11-15. “Ovce” (vernici) ulaze u večni život dok “jarci” (nevernici) se bacaju u “večnu kaznu” (Matej 25:46).

Bez obzira koji pogled neko zauzima u pogledu suda “velikog belog trona”, bitno je da se nikada ne izgube iz vida tri vrlo važne činjenice vezane za dolazeći sud ili sudove. 1—Da će Isus Hrist biti sudija. 2—da će Hrist suditi svim nevernicima i da će biti kažnjeni prema delima koje su počinili. Biblija je je vrlo jasna u pogledu toga da nevernik sabira “gnev za dan gneva i otkrivenja pravednog suda Božijeg (Rimljanima 2:5), i da će Bog “svakome uzvratiti prema njegovim delima” (Rimljanima 2:6). 3—da će Isus suditi i vernicima, ali s obzirom da im je Hristova pravednost pripisana i da su njihova imena zapisana u “knjizi života,” oni će biti nagrađeni u skladu sa delima koja su počinili. Iz Rimljana 14:10-12 jasno se vidi da “ćemo svi izaći pred sud Božiji” i da će svako od nas “za sebe odgovarati Bogu.”

Nema sumnje da je Biblija vrlo jasna da će svi, vernici i nevernici, jednoga dana stati pred Hrista da im se sudi. Ali dobra vest za vernike je da naš sud neće biti da se odredi da li ćemo biti bačeni u ognjeno jezero, zato što je to rešeno onda kada smo poverovali u evanđelje i postali “deca Božija.” Oni koji su istinski spašeni su nagrađeni u sjajnoj razmeni u kojoj su naši gresi uračunati Hristu a Njegova prevednost je pripisana nama. Tako da, iako je naše spasenje sigurno u Hristu mi ćemo ipak “za sebe odgovarati Bogu” (Rimljanima 14:12,) i zato treba da se trudimo da uradimo sve za slavu Božiju (Prva Korinćanima 10:31).
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Božiji sud

Počalji od lavić taj 2014-06-04, 21:45

Dva pitanja.
1.Piše da neće propasti plata ako i čašom vode napojimo proroka i neverujući iz milosti napoji i nahrani šta biva sa tim?

2.Matej 25 gde piše o razfvajanju ovaca-verujućih i jaraca neverujućih gde im se po DELIMA sudi moje pitanje je da li se to sudi onim svetima ovcama što su sa Njim sišle dole pred početak milenijuma?

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Božiji sud

Počalji od SION taj 2014-06-04, 23:18

lavić ::Dva pitanja.
1.Piše da neće propasti plata ako i čašom vode napojimo proroka i neverujući iz milosti napoji i nahrani šta biva sa tim?


Gde piše?


lavić ::2.Matej 25 gde piše o razfvajanju ovaca-verujućih i jaraca neverujućih gde im se po DELIMA sudi moje pitanje je da li se to sudi onim svetima ovcama što su sa Njim sišle dole pred početak milenijuma?

Neki veruju da je to sud pre milenijuma kad će Gospod suditi narodima, a neki da je to sud na kraju milenijuma koji je prikazan iz drugog aspekta. Mat 25 liči na podelu onih koji će ući u hiljadugodišnje carstvo i onih koji će ostati van.

Takođe imamo zanimljiv tekst u Danilo 12:1-2

"A u to će se vrijeme podignuti Mihailo veliki knez, koji brani tvoj narod; i biće žalosno vrijeme, kakoga nije bilo otkako je naroda do tada; i u to će se vrijeme izbaviti tvoj narod, svaki koji se nađe zapisan u knjizi.

I mnogo onijeh koji spavaju u prahu zemaljskom probudiće se, jedni na život vječni a drugi na sramotu i prijekor vječni."

Poslednji izmenio SION dana 2014-06-11, 14:42, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Božiji sud

Počalji od lavić taj 2014-06-07, 16:06Marko 9:41 ,, Jer ko vas napoji čašom vode u ime moje, zato što ste Hristovi, zaista vam kažem: neće mu propasti plata.,,

Kad se po delima sudi? Kad će primiti NEVERUJUĆI platu koji su imali dobra dela a nisu bili verujući niti znali Bibliju?

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Božiji sud

Počalji od SION taj 2014-06-07, 22:12

lavić ::

Kad se po delima sudi? Kad će primiti NEVERUJUĆI platu koji su imali dobra dela a nisu bili verujući niti znali Bibliju?

Znam da će Bog suditi svima, samo kad to ne znam.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Božiji sud

Počalji od SION taj 2014-06-29, 18:43

Lavić ::Mišljenja sam da svako dobro delo ima platu i da svi bez obzira kako se deklarisali ili ne mogu živeti po Duhu a to znači po ljubavi i primiti život bez da su intelektom bili poučeni i znali Bibliju.

Zaniljiv je opis posle milenijuma gde se otvaraju KNJIGE da bi se TAD primilo PO DELIMA i onda piše da oni što se nisu našli u knjizi života upisani bacaju se u jezero a oni što se nađoše oni se ne bacaju a mera su tad DELA.

U prvom vaskrsu ustaju samo oni što su već opravdani i među njima nema onih koji podležu smrti a u drugom vaskrsu ustaju SVI i oni što su imali dobra i loša dela i tu ide po delima plata a ne po veri.
A u SZ čitamo kako Bog čeka na pokajanje i promenu načina življenja te onaj ko se pokajao i činio dobro po delima će mu se računati jer je dobro delo ekvivalent ispravne vere koja ne mora biti u intelektu već po Duhu sprovedena.

I verni će izaći na sud Hristov koji je po delima (2Kor 5:10). Moguće da će se on dešavati na početku milenijuma. Što se tiče nevernih oni takođe dobijaju sud po delima ali za njih nema nade jer će biti bačeni u Jezero Ognjeno. U Otk 20 jasno se razgraniča da druga smrt važi samo za one koji vaskrsavaju posle 1000 godina.

Dakle i vernima Bog sudi po delima, ali verni se na tom sudu opravdavaju verom, takođe i nevernima se sudi po delima ali oni se nisu pokajali za to i ne mogu se opravdati verom.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Božiji sud

Počalji od lavić taj 2014-06-30, 22:45

Mišljenja si da svi što u drugom vaskrsu ustaju se bacaju u jezero?

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Božiji sud

Počalji od SION taj 2014-06-30, 23:14

lavić ::Mišljenja si da svi što u drugom vaskrsu ustaju se bacaju u jezero?


Ne svi, mišljenja sam da će samo nevernici (čije ime nije u knjizi života) iz drugog vaskrsenja biti bačeni u Ognjeno Jezero, dok će se drugi pridružiti onima iz prvog vakrsenja i početi Večni Život.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Božiji sud

Počalji od lavić taj 2014-07-01, 22:18

Tu smo saglasni.

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Božiji sud

Počalji od SION taj 2014-07-02, 23:32

lavić ::Tu smo saglasni.

Imamo tri vrste onih koji će vskrsnuti:

1. Vernici SZ i NZ koji su opravdani verom i vaskrsavaju prilikom drugog Hristovog dolaska.
2. Nevernici SZ i NZ koji vaskrsavaju posle 1000 godina i biće osuđeni po delima i bačeni u Ognjeno Jezero.
3. Ljudi koji žive u periodu hiljadugodišnjeg carstva nad kojima će biti izvršena polarizacija za Večni Život ili Ognjeno Jezero.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Božiji sud

Počalji od lavić taj 2014-07-03, 22:50

Ipak se ne slažemo...
Iz gornjeg zaključih da i u drugom vaskrsu postoje oni čija će se imena naći u knjizi života po DOBRIM DELIMA jer im plata neće propasti.
Zamislimo nepismenog čoveka na Andima koji je daleko bolji od mnogih Hrišćana i pomoći će i veruje da postoji Bog ali ga nepozna.
Jeremija kaže da će Bog staviti u čoveka Duha Svetog te će se činiti i živeti po LJUBAVI i imati PLOD na to nema osude.

Kad dadoste nekom od moje braće meni dadoste.
Naša PRAVDA mora biti veća od pravde pismoznanaca onog doba jer nisu živeli ispravno a ista stvar je trajala kroz celu istoriju i to Bog želi promenu čoveka a ne obavezno unanje teksta.

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Božiji sud

Počalji od lavić taj 2014-07-03, 23:00

SION ::
lavić ::Tu smo saglasni.

Imamo tri vrste onih koji će vskrsnuti:

1. Vernici SZ i NZ koji su opravdani verom i vaskrsavaju prilikom drugog Hristovog dolaska.
2. Nevernici SZ i NZ koji vaskrsavaju posle 1000 godina i biće osuđeni po delima i bačeni u Ognjeno Jezero.
3. Ljudi koji žive u periodu hiljadugodišnjeg carstva nad kojima će biti izvršena polarizacija za Večni Život ili Ognjeno Jezero.

Činjenica je da mrtvi U HRISTU ustaju najpre a to su oni što znaju Bibliju i veruju. Šta ćemo sa nepismenima ili onima što nisu čitali Bibliju a živeli su po reči Božjoj jer im je u srcu bilo da čine Božju volju?
Takav nezna Isusa niti ustaje u prvom vaskrsu već kad se bude delila plata ovcama i jarcima PO DELIMA.
Neće Isus sad kad dođe odvajati JARCE jer jaraca ima sad a ima i mnoštvo mrtvih koji sad NE USTAJU.
Piše da sad ustaju SAMO VERNI U HRISTU.

Dakle šta ćemo sa jarcima posle milenijuma jer sad nisu ustali da bi bili odvojeni?
Imamo još jedan problem a to je da se prilikom razdvajanja jarci bacaju u ognjeno jezero a mi u ovom dolasku nigde ne čitamo da se baca u jezero mnoštvo naroda već samo zver i lažni prorok a TEK po milenijumu se razvrstava i baca jer tad nema više smrti i tad ide ta radnja.
I još jedna stvar, recimo mala dečica neznaju Bibliju i oni nemaju šanse da dobiju život...ili imaju?Ovo pitanje treba gledati u sklopu gornjih.

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Božiji sud

Počalji od SION taj 2014-07-03, 23:40

lavić ::
Zamislimo nepismenog čoveka na Andima koji je daleko bolji od mnogih Hrišćana i pomoći će i veruje da postoji Bog ali ga nepozna.
Jeremija kaže da će Bog staviti u čoveka Duha Svetog te će se činiti i živeti po LJUBAVI i imati PLOD na to nema osude.

Laviću brate spasenje je samo verom i ničim drugim! Bog se obraća svakom, tako i ovome nepismenom na Andima. Ako se tebi obratio, zašto bi izostavio nekog na Andima?

Da bi neko primio Duha Svetoga mora najpre poverovati.


avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Božiji sud

Počalji od SION taj 2014-07-03, 23:57

lavić ::Činjenica je da mrtvi U HRISTU ustaju najpre a to su oni što znaju Bibliju i veruju. Šta ćemo sa nepismenima ili onima što nisu čitali Bibliju a živeli su po reči Božjoj jer im je u srcu bilo da čine Božju voljuTakav nezna Isusa niti ustaje u prvom vaskrsu već kad se bude delila plata ovcama i jarcima PO DELIMA.
Neće Isus sad kad dođe odvajati JARCE jer jaraca ima sad a ima i mnoštvo mrtvih koji sad NE USTAJU.
Piše da sad ustaju SAMO VERNI U HRISTU.

Vernici ustaju u prvom vaskrsu i oni izlaze na sud po delima ali su opravdani Isusovom žrtvom i nad njima druga smrt nema oblast!

Nevernici ustaju u drugom vaskrsenju da prime sud po delima ali njih nema ko da ih opravda i nad njima druga smrt vlada.

I u drugom vaskrsenju ustaju oni koji žive za vreme milenijuma i nad njiam se pravi polarizacija za smrt ili većni život.

lavić ::Dakle šta ćemo sa jarcima posle milenijuma jer sad nisu ustali da bi bili odvojeni?
Imamo još jedan problem a to je da se prilikom razdvajanja jarci bacaju u ognjeno jezero a mi u ovom dolasku nigde ne čitamo da se baca u jezero mnoštvo naroda već samo zver i lažni prorok a TEK po milenijumu se razvrstava i baca jer tad nema više smrti i tad ide ta radnja.

Vernici su zapečaćeni za život, Nevernici za Oganj. A ove što odvaja su iz hiljadugodišnjeg carstva koji su u tom periodu živeli.

lavić ::I još jedna stvar, recimo mala dečica neznaju Bibliju i oni nemaju šanse da dobiju život...ili imaju?Ovo pitanje treba gledati u sklopu gornjih.

Jednog dana na sva ovakva pitanja Gospod će lično odgovoriti. Zato strpi se malo.. Ja samo znam da treba da VERUJEM i sledim Boga jer mi On nudi spasenje kroz svoju žrtvu, a ne da Ga zadužujem svojim delima.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Božiji sud

Počalji od lavić taj 2014-07-05, 21:58

Ovo u vezi dece sam postavio u sklopu sa onima što neznaju Bibliju.
Ako će onom na Andima Bog staviti u srce onda će i detetu i svi su spašeni ako su činili po onom šta im je u srcu Bog postavio.

Slažem se da je vera i prihvatanje Isusa za žrtvu pomirnicu uslov onima što znaju knjigu a ko nezna on ima u srcu postavljeno da čini dobro jer Isus jeste došao baš zato da očisti loša dela a ko ima dobra taj nije pod udarom zakona niti osude jer ne živi po telu već po Duhu iako nezna Bibliju niti zna za žrtvu ali zna da treba dobro činiti i to čini.

Ne govorim ovde da se delima svojim opravdava već čujem gde piše da će zaista živeti čovek koji izvršava Božje zapovesti jer je našao milost.Možda grešim ali tako sad vidim te stvari.
Isus ne govori da ide po veri da da platu već po delima a dela pokazuju veru jer prava vera je život u dobrim delima tako čovek u srcu ima da čini dobro i to činjenje dobra mu se računa u veru.

To je smisao zašto je žrtva stigla da bi mi ostavili svoju volju i volju tela i živeli po Božjoj volji i tako može živeti onaj sa Anda bez da zna išta o Isusu.

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Božiji sud

Počalji od SION taj 2014-07-06, 18:15

lavić ::Ovo u vezi dece sam postavio u sklopu sa onima što neznaju Bibliju.

Deca nisu učinila greh.

lavić ::Ako će onom na Andima Bog staviti u srce onda će i detetu i svi su spašeni ako su činili po onom šta im je u srcu Bog postavio.

Ako neki neznabožac čini volju Božiju onda znači da je prihvatio Boga jer samo tako može činiti dela Božija. Zašto misliš da se Bog ne može javiti nekom neznabošcu na Andima? Zar i Avraam nije bi neznabožac iz Ura haldejskog koji se klanjao idolima?

lavić ::Ne govorim ovde da se delima svojim opravdava već čujem gde piše da će zaista živeti čovek koji izvršava Božje zapovesti jer je našao milost.Možda grešim ali tako sad vidim te stvari.
Isus ne govori da ide po veri da da platu već po delima a dela pokazuju veru jer prava vera je život u dobrim delima tako čovek u srcu ima da čini dobro i to činjenje dobra mu se računa u veru.

Nema dela bez vere (jer je takva vera mrtva). Ja toliko znam, a sve ostalo Bog zna šta i kako.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Božiji sud

Počalji od lavić taj 2014-07-07, 16:55

Tačno jre da deca nisu učinila greh ali umiru a piše da je plata za GREH smrt.Zbog čega dete umire?

Ne mislim niti sam tvrdio da se nekome sa Anda ne može javiti Bog već razmišljam da čovek može vršiti dobra dela i ne poznavati Bibliju a time ni Isusa.
A znamo da je sve počev od Avraama do Isusa bilo u službi žrtve i Izrael je imao tu privilegiju da zna Božju reč a ostali narodi nisu znali i šta biva sa njima da li su milijarde neznabožaca pomrli bez nade u život jer nisu imali te svitke?

Ima dela bez vere. Znam osobu koja nije verujuća a čini dobra dela.
Ne kažem da sve što čini je dobro ali daje milostinju i rado pomaže.
A kako će se ta dela vrednovati to Bog zna ali postoje.
Mislim da nas Isus nije očistio da bi živeli po našoj volji već po Božjoj pa ako i neznabožac živi kako valja šta mu smeta da dobije život?

Piše da će u carstvo ući samo rođeni vodom i Duhom.Da li se može biti rođen Duhom a da nije rođen vodom...može.Bog kaže da će staviti u srca da Njegovu volju vršimo i eto smo nova stvorenja sa novim željama a to može biti i onaj što nađe milost i Duh Sveti ga navodi da čini dobro. Možda grešim nisam ovde siguran.

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Božiji sud

Počalji od SION taj 2014-07-09, 00:30

lavić ::Tačno jre da deca nisu učinila greh ali umiru a piše da je plata za GREH smrt.Zbog čega dete umire

Pa i Isus je umro, znači li to da je bio grešan?

lavić ::Ne mislim niti sam tvrdio da se nekome sa Anda ne može javiti Bog već razmišljam da čovek može vršiti dobra dela i ne poznavati Bibliju a time ni Isusa.

Mi govorimo o Božijim delima, a ne dobrim delima, dobra dela može svako činiti.

lavić ::Ima dela bez vere. Znam osobu koja nije verujuća a čini dobra dela.
Ne kažem da sve što čini je dobro ali daje milostinju i rado pomaže.
A kako će se ta dela vrednovati to Bog zna ali postoje.
Mislim da nas Isus nije očistio da bi živeli po našoj volji već po Božjoj pa ako i neznabožac živi kako valja šta mu smeta da dobije život?

Piše da će u carstvo ući samo rođeni vodom i Duhom.Da li se može biti rođen Duhom a da nije rođen vodom...može.Bog kaže da će staviti u srca da Njegovu volju vršimo i eto smo nova stvorenja sa novim željama a to može biti i onaj što nađe milost i Duh Sveti ga navodi da čini dobro. Možda grešim nisam ovde siguran.

Ne znam brate ja mogu reći samo ono što piše u Pismu u vezi spasenja koje je isključivo verom, ostalo Bog zna i jednog dana će nam sve razjasniti.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Božiji sud

Počalji od SION taj 2014-07-23, 20:25

A kada se odigrava ovaj sud?

"Jer, gle, u one dane i u ono vreme, kad vratim roblje Judino i jerusalimsko,
Sabraću sve narode, i svešću ih u dolinu Josafatovu, i onde ću se SUDITI s njima za svoj narod i za nasledstvo svoje Izrailja, kog rasejaše među narode i razdeliše zemlju moju"
(Joil 3:1-2)
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Božiji sud

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu