Demonologija

Ići dole

Demonologija

Počalji od SION taj 2014-06-11, 17:21

Demoni

Otkrivenje 12:9 je najjasniji biblijski stih o identitetu demona: "I bi zbačena velika aždaja, stara zmija, zvana đavo i satana, koja zavodi sav svet, ona bi zbačena na zemlju i njeni anđeli behu zbačeni sa njom." Biblija pokazuje da su demoni pali anđeli – anđeli koji su se sa Satanom pobunili protiv Boga. Satanin pad sa neba je opisan u Isaiji 14:12-15 i Jezekilju 28:12-15. Otkrivenje 12:4 izgleda navodi da je Satana sa sobom poveo jednu trećinu anđela sa sobom kada je zgrešio. Juda stih 6, takođe pominje anđele koji su zgrešili. Tako da izgleda, da su demoni anđeli koji su pratili Satanu u grehu protiv Boga.

Satana i njegovi demoni sada pokušavaju da unište i obmanu sve one koje slede i slave Boga (Prva Petrova 5:8; Druga Korinćanima 11:14-15). Demoni su opisani kao zli duhovi (Matej 10:1), nečisti duhovi (Marko 1:27), i Satanini anđeli (Otkrivenje 12:9). Satana i njegovi demoni obmanjuju svet (Druga Korinćanima 4:4), napadaju hrišćane (Druga Korinćanima 12:7; Prva Petrova 5:8.), i bore se protiv svetih anđela (Otkrivenje 12:4-9). Demoni su duhovna bića, ali mogu da se pojave u fizičkom obliku (Druga Korinćanima 11:14-15). Demoni / pali anđeli su Božiji neprijatelji – ali poraženi neprijatelji. Veći je onaj koji je u nama, nego oni koji su u svetu (Prva Jovanova 4:4).
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Demonologija

Počalji od SION taj 2014-06-11, 17:22

Satana

Ljudsko verovanje o Satani ide od glupavog do apstraktnog: od malog crvenog tipa sa rogovima koji sedi na vašem ramenu i tera vas na greh, do jednog izraza koji se koristi da se opiše personifikacija zla. Biblija međutim, daje jasnu sliku toga ko je Satana, i kako on utiče na naše živote. Jednostavno rečeno, Biblija definiše Satanu kao anđeosko biće koje je palo sa svoje pozicije na nebu zbog greha i sada se direktno suprotstavlja Bogu, čineći sve što je u njegovoj moći da uništi Božije namere za ljudski rod.

Satana je bio stvoren kao sveti anđeo. Isaija 14:12 verovatno daje Satanino ime pre pada, Lucifer. Jezekilj 28:12-14 opisuje Satanu da je bio stvoren kao heruvim i da je očigledno bio najuzvišeniji stvoreni anđeo. On je postao arogantan zbog svoje lepote i položaja, i odlučio je da želi da sedne na tron koji je viši od Božijeg (Isaija 14:13-14; Jezekilj 28:15; Prva Timoteju 3:6). Satanin ponos ga je odveo u pad. Zabeležite koliko mnogo “Ja ću…” rečenica ima u Isaiji 14:12-15. Zbog njegovog greha, Bog je Satanu bacio sa neba.

Satana je postao vladar ovog sveta koji funkcioniše bez Boga, i princ vazdušnih sila (Jovan 12:31; druga Korinćanima 4:4; Efescima 2:2). On je optužitelj (Otkrivenje 12:10), onaj koji iskušava (Matej 4:3; Prva Solunjanima 3:5), i obmanjivač (Prva Mojsijeva 3; Druga Korinćanima 4:4; Otkrivenje 20:3). Njegovo samo ime znači protivnik ili “onaj koji se suprotstavlja.” Drugo ime koje se korist za Satanu, je đavo i znači “ogovarač.”

Iako je zbačen sa neba, on još uvek pokušava da uzdigne svoj tron iznad Božijeg. On falsifikuje sve što Bog radi, nadajući se da će dobiti slavu sveta i raspiruje neprijateljstvo prema Božijem carstvu. Satana stoji iza svakog lažnog kulta i svetske religije. Satana će uraditi bilo šta što je u njegovoj moći da se suprostavi Bogu i onima koji slede Boga. Međutim, Satanina sudbina je zapečaćena (Otkrivenje 20:10).
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Demonologija

Počalji od SION taj 2014-06-11, 17:22Poslednji izmenio SION dana 2014-06-11, 17:30, izmenjeno ukupno 1 puta
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Demonologija

Počalji od SION taj 2014-06-11, 17:23

Opsednutost demonima

Biblija daje neke primere ljudi koji su bili opsednuti ili pod uticajem demona. Iz ovih primera možemo da vidimo neke simptome demonskog uticaja kao i da dobijemo uvid kako demon opseda nekog. Evo nekih biblijskih pasusa: Matej 9:32-33; 12:22; 17:18; Marko 5:1-20; 7:26-30; Luka 4:33-36; Luka 22:3; Dela 16:16-18. U nekim od ovih pasusa, opsednutost demonima uzrokuje fizičku bolest, kao što je nemogućnost govora, epileptični simptomi, slepilo, itd. U drugim slučajevima, uzrokuje da osoba čini zlo, Juda je glavni primer. U Delima 16:16-18 duh je očigledno robinji dao nekakvu mogućnost da zna stvari koje su van njene lične spoznaje. U slučaju besomučnog Gergesinca koji je bio opsednut mnogim demonima, on je imao natprirodnu snagu, išao je okolo go, i živeo je na groblju. Kraj Saul, pošto se pobunio protiv GOSPODA, je bio uznemiravan od strane jednog zlog duha (Prva Samuilova 16:14-15; 18:10-11; 19:9-10) sa vidljivim znacima depresije i povećane želje i spremnosti da ubije Davida.

Znači, postoji veliki broj mogućih simptoma demonske opsednutosti, kao što su fizička bolest koja se ne može pripisati nekom stvarnom fizičkom problemu, promene ličnosti kao što je depresija ili nekarakteristična agresija, natprirodna snaga, ignorisanje skromnosti ili “normalnih” društvenih odnosa i možda sposobnost da se daju informacije za koje nema prirodnog načina da se znaju. Veoma je bitno da se uzme u obzir da skoro sve, ako ne i sve, ove karakteristike mogu da imaju i drugo objašnjenje, tako da je važno da ne okarakterišemo svaku osobu sa depresijom ili epilepsijom kao opsednutu demonima. Sa druge strane, mislim da u našoj zapadnoj kulturi, ne uzimamo Satanski uticaj na živote ljudi dovoljno ozbiljno.

Kao dodatak ovim fizičkim i emotivnim karakteristikama, možemo da pogledamo na neke duhovne atribute koji pokazuju demonski uticaj. Ovi mogu da uključuju odbijanje da se oprosti (Druga Korinćanima 2:10-11) i verovanje i širenje lažne doktrine, posebno kada se radi o Isusu Hristu i njegovom otkupljujućem delu (Druga Korinćanima 11:3-4,13-15; Prva Timoteju 4:1-5; Prva Jovanova 4:1-3).

Kada se radi o demonskoj uljučenosti u život hrišćana, apostol Petar je jedan primer da vernik može da bude pod UTICAJEM đavola (Matej 16:23). Neki govore o hrišćanima koji su pod JAKIM demonskim uticajem da su “demonizirani,” ali nigde ne postoji primer u Pismu da je vernik OPSEDNUT demonima, i većina teologa veruje da hrišćanin ne može biti opsednut zato što Duh Sveti prebiva u njemu (Druga Korinćanima 1:22; 5:5; Prva Korinćanima 6:19).

Nigde se direktno ne kaže kako se neko otvori za opsednutost. Ako je Judin slučaj primer, on je otvorio svoje srce za zlo (u njegovom slučaju pohlepom - Jovan 12:6). Tako da je moguće da ako neko dozvoli da mu neki greh upravlja srcem ...to postaje pozivnica da demona da uđe. Iz misionarskog iskusta izgleda da je opsednutost demonima povezana sa obožavanjem paganskih idola i posedovanjem okultnih stvari. Pismo neprekidno povezuje slavljenje idola sa stvarnim slavljenjem demona (Treća Mojsijeva 17:7; Peta Mojsijeva 32:17; Psalam 106:37; Prva Korinćanima 10:20), tako da ne treba da nas iznenadi da uključenost u ovakve religije i obrede koji su povezani sa ovim religijama može da dovede do opsednutosti demonima.

Tako da, moje verovanje zasnovano na gore pomenutim biblijskim pasusima kao i na iskustvu misionara je da mnogi ljudi otvore svoj život za demonski uticaj tako što dozvoljavaju neki greh ili kroz uključenost u neki kult (svesno ili nesvesno). Primeri mogu da uključuju nemoralnost; drogiranje, alkoholizam...kao i one koji menjaju nečije stanje svesti; pobuna; gorčina; transcedentalna meditacija. U našoj zapadnoj kulturi, vidimo povećanje istočnjačkih religijskih učenja pod maskom nju ejdž pokreta.

Postoji nešto što ne smemo da zaboravimo. Satana i njegovi zli podanici ne mogu da urade ništa osim ako nemaju GOSPODNJU dozvolu (Jov 1,2). I kako je ovo slučaj, Satana misleći da ispunjava svoje sopstvene namere, ustvari ispunjava Božije namere...čak i u slučaju Judine izdaje. Neki ljudi razviju nezdravu fascinaciju sa okultnim i demonskim aktivnostima. Ovo nije mudro, niti biblijski. Ako sledimo Boga u svojim životima i stavljamo na sebe Njegovo oružje i oslanjamo se na Njegovu snagu (ne na sopstvenu) (Efescima 6:10-18), nemamo zašto da se plašimo zlog, jer Bog vlada nad svima!
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Demonologija

Počalji od SION taj 2014-06-11, 17:25

avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Demonologija

Počalji od SION taj 2014-06-11, 17:26

Zašto je Bog dozvolio sotoni i demonima da zgreše?

Bog je anđelima i ljudima dao sposobnost izbora. Dok Biblija ne daje mnogo detalja u vezi sa Sataninom pobunom, izgleda da je Satana, najverovatnije najveći od svih anđela (Jezekilj 28:12-18), zbog ponosa odabrao da se pobuni protiv Boga da bi sam postao svoj Bog. Satana (Lucifer) nije hteo da slavi Boga niti da mu se pokori; on je želeo da bude Bog (Isaija 14:12-14). Otkrivenje 12:4 je figurativan opis jedne trećine anđela koji su izabrali da slede Satanu u svojoj pobuni, i time postali pali anđeli – demoni.

Međutim, za razliku od ljudi, izbor anđela da slede Satanu ili da ostanu verni Bogu bio je večni izbor. Biblija ne daje priliku palim anđelima da se pokaju i da im bude oprošteno. Biblija takođe ne govori o tome da je moguće da se poveća broj anđela koji greše. Anđeli koji ostaju verni Bogu opisani su kao „izbrani“ (1. Timoteju 5:21). Satana i njegovi pali anđeli su poznavali Boga u svoj njegovoj slavi. Za njih je pobunjeništvo, uprkos tome što su poznavali Boga bilo vrhunsko zlo. Kao ishod toga. Bog ne daje Satani i palim anđelima mogućnost da se pokaju. Uz to, Biblija nam ne daje razlog da verujemo da bi se pokajali čak i da im Bog da šansu (1. Petrova 5:8.). Bog je Satani i anđelima dao šansu koju je dao Adamu i Evi – da ga poslušaju ili da to ne učine. Anđeli su imali izbor po slobodnoj volji i Bog nije podsticao niti prisilio ni jednog od palih anđela da zgreše. Satana i pali anđeli su grešili po svom izboru i zato su zaslužili večni Božiji gnev u vatrenom jezeru.

Zašto je Bog anđelima dao taj izbor kad je znao koji će biti ishod? Bog je znao da će se jedna trećina anđela pobuniti i zato biti prokleta i osuđena na večnu vatru. Bog je takođe znao da će Satana produžiti svoje pobunjeništvo kušajući ljude na greh. Zašto je to onda Bog dozvolio? Biblija ne daje eksplicitan odgovor na ovo pitanje. Isto možemo da pitamo u vezi sa bilo kojim zlim postupkom. Zašto to Bog dozvoljava? Odgovor je u Božijoj suverenosti nad svojom tvorevinom. Psalmista nam kaže: „Put je Gospodnji veran (savršen)” (Psalam 18:30). Ako je Božiji put „savršen“, onda možemo da se pouzdamo da sve što Bog čini i štagod da je to što dozvoljava, takođe je savršeno. Savršeni plan našeg savršenog Boga bio je da dozvoli da postoji greh. Naši umovi nisu Božiji, niti su naši putevi njegovi, On nas na to podseća u Isaiji 55:8-9.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Demonologija

Počalji od SION taj 2014-06-11, 18:32

avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Demonologija

Počalji od SION taj 2014-06-27, 18:33

avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Demonologija

Počalji od SION taj 2014-08-20, 23:27

avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Demonologija

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu