Treći Hram

Ići dole

Treći Hram

Počalji od SION taj 2014-08-30, 03:48

Prorok Jezekilj u svom proroštvu opisuje Hram koji će se graditi u Jerusalimu i u kom će se služiti Bogu, prinositi žrtve i obeležavati praznici. Takođe i Jovan u Otkrivenju 11 pominje Hram koji postoji u Jerusalimu u poslednjim vremenima u kome se ljudi mole.


1."I dade mi se trska kao palica govoreći: Ustani i izmeri Hram Božiji i oltar, i one što se klanjaju u njemu;
2 A dvorište što je izvan Hrama, izbaci napolje, niti ga meri, jer je dan neznabošcima; i grad sveti gaziće četrdeset i dva meseca."
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Treći Hram

Počalji od SION taj 2014-08-30, 03:48

avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Treći Hram

Počalji od SION taj 2014-08-30, 03:49

Jezekilj 40 glava


1 Dvadeset pete godine robovanja našeg, u početku godine, deseti dan meseca, četrnaeste godine od kako se uze grad, isti dan dođe nada me ruka Gospodnja i odvede me onamo.
2 Utvarama Božjim odvede me u zemlju Izrailjevu, i postavi me na goru vrlo visoku, na kojoj beše s juga kao sagrađen grad.
3 I odvede me onamo, i gle, čovek, koji na oči beše kao od bronze, s užem lanenim u ruci i s trskom meračkom, i stajaše na vratima.
4 I progovori mi taj čovek: Sine čovečji, gledaj očima svojim i slušaj ušima svojim, i uzmi na um sve što ću ti pokazati, jer si doveden ovamo da ti pokažem; kaži domu Izrailjevom sve što vidiš.
5 I gle, beše zid spolja oko doma, a u ruci onom čoveku trska meračka od šest lakata, a lakat beše s podlanice duži od običnog; i izmeri građevinu u širinu, i beše jedna trska, i u visinu, i beše jedna trska.
6 Pa dođe na vrata koja behu prema istoku, i iziđe uz basamake, i izmeri jedan prag vratima, i beše u širinu jedna trska, i drugi prag, i beše u širinu jedna trska;
7 I kleti, i svaka beše jednu trsku duga i jednu trsku široka; a između kleti beše pet lakata; i prag na vratima kod trema na unutrašnjim vratima, i beše s jedne trske.
8 I izmeri trem na vratima unutrašnjim, i beše jedna trska.
9 I izmeri trem na vratima, i beše osam lakata; i dovratnike im, i behu dva lakta; a trem na vratima beše iznutra;
10 I kleti kod vrata prema istoku behu tri amo i tri tamo, jedne mere sve tri, i jedne mere behu dovratnici tamo i amo.
11 I izmeri širinu vratima, i beše deset lakata, i trinaest lakata beše u dužinu vratima.
12 I pred kletima beše mesta jedan lakat, i za jedan lakat beše mesta s druge strane, i u svakoj kleti beše šest lakata od tuda i šest lakata od ovuda.
13 Posle izmeri vrata od krova jedne kleti do krova druge, i beše u širinu dvadeset i pet lakata, vrata prema vratima.
14 I načini dovratnike od šezdeset lakata, i pred dovratnicima trem na vratima unaokolo.
15 I od lica vrata na koja se ulazi do lica trema na unutrašnjim vratima beše pedeset lakata.
16 I behu prozori na kletima i na dovratnicima njihovim suženi unutra oko vrata, tako i na tremovima, prozori behu iznutra svuda unaokolo, i po dovratnicima palme.
17 Potom me uvede u spoljašnji trem, i gle, behu kleti i pod načinjen svuda unaokolo u tremu, trideset kleti na podu.
18 A taj pod pokraj vrata prema dužini vrata beše niži pod.
19 Potom izmeri širinu od lica donjih vrata do lica unutrašnjeg trema spolja, i beše sto lakata k istoku i severu.
20 I vrata koja behu k severu na tremu spoljašnjem izmeri u dužinu i u širinu;
21 I behu tri kleti tamo i tri amo, i dovratnici im i tremovi behu iste mere kao u prvih vrata; pedeset lakata beše u dužinu a u širinu dvadeset i pet lakata;
22 I prozori im i tremovi i palme behu na meru kao na vratima koja gledaju na istok, i iđaše se k njima uza sedam basamaka, i tremovi behu pred njima.
23 I vrata od unutrašnjeg trema behu prema vratima severnim i istočnim, i izmeri od vrata do vrata, i beše sto lakata.
24 Posle me odvede k jugu, i gle, behu vrata prema jugu; i izmeri im dovratnike i tremove, i beše ista mera.
25 I behu prozori na njima i na tremovima njihovim unaokolo kao oni prozori; pedeset lakata beše u dužinu i dvadeset i pet lakata u širinu.
26 I iđaše se k njima uza sedam basamaka, i tremovi behu pred njima, i palme jedna od tuda, a jedna od ovuda po dovratnicima.
27 I vrata od unutrašnjeg trema behu prema jugu; i izmeri od vrata do vrata k jugu, i beše sto lakata.
28 Tada me uvede u unutrašnji trem južnim vratima; i izmeri južna vrata, i beše ista mera.
29 I kleti njihove i dovratnici i tremovi behu iste mere, i prozori na njima i na tremovima unaokolo; pedeset lakata beše u dužinu, i dvadeset i pet lakata u širinu.
30 I tremovi behu unaokolo, dvadeset i pet lakata u dužinu i pet lakata u širinu.
31 I tremovi im behu prema spoljašnjem tremu, i palme po dovratnicima, i uz osam basamaka iđaše se k njima.
32 Potom me odvede u unutrašnji trem k istoku, i izmeri vrata, i beše ista mera;
33 I kleti im i dovratnici i tremovi behu iste mere; i behu prozori na njima i na tremovima njihovim unaokolo; u dužinu beše pedeset lakata, a u širinu dvadeset i pet lakata;
34 I tremovi im behu prema spoljašnjem tremu, i palme po dovratnicima i tamo i amo, i uz osam basamaka iđaše se k njima.
35 Potom odvede me na severna vrata i izmeri ih, i behu iste mere.
36 Tako i kleti im i dovratnici i tremovi i prozori unaokolo; u dužinu pedeset lakata, a u širinu dvadeset i pet lakata.
37 I dovratnici im behu prema spoljašnjem tremu, i palme po dovratnicima i tamo i amo, i uz osam basamaka iđaše se k njima.
38 I kleti s vratima behu kod dovratnika tih vrata, onde se prahu žrtve paljenice.
39 A u tremu od vrata behu dva stola s jedne strane i dva stola s druge strane da se na njima kolju žrtve paljenice i žrtve za greh i za krivicu;
40 I na strani spolja kako se ulazi na severna vrata behu dva stola, i na drugoj strani u tremu od istih vrata behu dva stola;
41 Četiri stola behu s jedne strane i četiri s druge strane uz vrata, osam stolova, na kojima se koljaše.
42 A četiri stola za žrtvu paljenicu behu od tesanog kamena, u dužinu podrug lakta, i podrug lakta u širinu a u visinu jedan lakat, i na njima se ostavljaše oruđe kojima se koljahu žrtve paljenice i druge žrtve.
43 I unutra behu kuke s podlanice svuda u naokolo, a na stolove se metaše meso od žrtava.
44 I spolja pred vratima unutrašnjim behu kleti za pevače u unutrašnjem tremu; jedne behu uz vrata severna i gledahu prema jugu, a druge behu uz istočna vrata i gledahu prema severu.
45 Tada mi reče: Ove kleti što gledaju na jug jesu za sveštenike koji služe oko doma;
46 A one kleti što gledaju na sever jesu za sveštenike koji služe kod oltara; to su sinovi Sadokovi, koji između sinova Levijevih pristupaju ka Gospodu da Mu služe.
47 Potom izmeri trem, i beše u dužinu sto lakata i u širinu sto lakata, četvrtast; i oltar beše pred domom.
48 Posle me odvede u trem od doma, i izmeri dovratnike tremu, i beše pet lakata otud i pet lakata odovud; a vrata behu široka tri lakta otud i tri lakta odovud;
49 Dužina tremu beše dvadeset lakata, a širina jedanaest lakata, i uz basamake se iđaše k njemu, i stupovi behu uz dovratnike, jedan otud i jedan odovud.

Jezekilj 41 glava

1 Posle me odvede u crkvu, i izmeri dovratnike, i beše šest lakata u širinu otuda i šest lakata u širinu odovuda, prema širini šatoru.
2 A vratima širina beše deset lakata, a strane vratima behu od pet lakata od tuda i od pet lakata od ovuda; po tom izmeri joj dužinu, i beše četrdeset lakata, i širinu, i beše dvadeset lakata.
3 Pa uđe unutra i izmeri dovratnike, i behu od dva lakta; a vrata behu od šest lakata, a širina vratima sedam lakata.
4 I izmeri dužinu onde, i beše dvadeset lakata, a širina dvadeset lakata unutra u crkvi; i reče mi: Ovo je svetinja nad svetinjama.
5 I izmeri zid domu, i beše šest lakata, i širina kleti unaokolo u domu beše četiri lakta.
6 A kleti behu po tri jedna nad drugom, i beše ih trideset, i dopirahu do zida koji beše u domu unaokolo za kleti da ih drži, a ne držaše ih zid od doma.
7 Jer se raširivaše građevina ozgo unaokolo za kleti koje behu oko doma ozgo svuda unaokolo, i zato građevina beše ozgo šira, i najniže kleti behu ozgo šire za srednje.
8 I videh uz dom visinu unaokolo; a pod u kleti beše s cele trske, šest lakata.
9 Širina zidu uz kleti spolja beše pet lakata, a beše prazno mesto kletima koja behu uz dom.
10 I među kletima beše dvadeset lakata širine oko doma.
11 A vrata od kleti behu k praznom mestu, jedna prema severu, a jedna prema jugu, a širina onom praznom mestu pet lakata svuda unaokolo.
12 A građevina koja beše pred odeljenom stranom k zapadu imaše sedamdeset lakata u širinu, a zid te građevine beše pet lakata širok unaokolo, i devedeset lakata dug.
13 Potom izmeri dom, i beše u dužinu sto lakata; odeljena strana i građevina i zidovi joj, sve zajedno u dužinu sto lakata.
14 I širina pred domom i odeljenom stranom k istoku imaše sto lakata.
15 I izmeri dužinu građevini pred odeljenom stranom što beše iza nje, i kleti njene od tuda i od ovuda, i beše sto lakata; i unutrašnji dom i hodnike od trema;
16 Pragove i prozore sužene, i kleti unaokolo u tri reda, prema pragu, što beše obloženo drvetom svuda unaokolo, od zemlje do prozora, i prozori behu obloženi;
17 Do vrh vrata i do doma unutrašnjeg, i spolja, i sav zid unaokolo iznutra i spolja na meru.
18 I behu načinjeni heruvimi i palme, jedna palma među dva heruvima, i u svakog heruvima behu dva lica:
19 Lice čovečje prema palmi od tuda, i lice lavovo prema palmi od ovuda; tako beše načinjeno po svemu domu unaokolo;
20 Od zemlje do vrh vrata behu heruvimi i palme načinjene, tako i po zidu u crkvi.
21 U crkvi dovratnici behu na četiri ugla; i svetinji lice beše onako.
22 Oltar beše drven, tri lakta visok, i dva lakta dug, s uglovima, i dužina i strane behu od drveta. I reče mi: To je sto koji stoji pred Gospodom.
23 Dvoja vrata behu u crkvi i svetinji;
24 A u vratima behu dva krila, koja se obrtahu, dva krila u jednih vrata i dva u drugih.
25 I na vratima crkvenim behu načinjeni heruvimi i palme, kao po zidovima; i grede drvene behu pred tremom
spolja.
26 I behu uski prozori i palme od tuda i od ovuda po stranama tremu i po kletima u domu i po gredama.

Jezekilj 42 glava

1 I izvede me u spoljašnji trem prema severu, i dovede me ka kletima, koje behu prema odeljenoj strani i prema građevini na severu.
2 S lica beše u dužinu sto lakata kod severnih vrata, a u širinu pedeset lakata.
3 Prema unutrašnjem tremu od dvadeset lakata i prema podu spoljašnjeg trema behu kleti prema kletima u tri reda.
4 I pred kletima beše hodnik u širinu od deset lakata, unutra, put k njima od jednog lakta, i vrata behu prema severu.
5 A najgornje kleti behu tešnje, jer kleti donje i srednje u zgradi izlažahu većma nego one.
6 Jer behu na tri poda, ali nemahu stupova kao u tremu, i zato se sužavaše iznad donjeg i srednjeg od zemlje.
7 A ograda koja beše spolja prema kletima k tremu spoljašnjem pred kletima imaše u dužinu pedeset lakata.
8 Jer dužina kletima, koje behu u tremu spoljašnjem, beše pedeset lakata. I gle, pred crkvom beše sto lakata.
9 A pod tim kletima beše ulaz s istoka, kojim se ulažaše u njih iz spoljašnjeg trema.
10 U širini ograde tog trema k istoku pred odeljenom stranom i pred građevinom behu kleti.
11 A pred njima beše put kao kod severnih kleti; jednake dužine i jednake širine behu, i izlazi im i vrata behu jednaka.
12 I kakva behu vrata u kleti koje behu prema jugu, takva behu vrata gde se počinjaše put pred ogradom pravo k istoku, kad se ide k njima.
13 I reče mi: Severne kleti i južne kleti pred odeljenom stranom jesu svete kleti, gde sveštenici koji pristupaju ka Gospodu jedu presvete stvari, onde će ostavljati presvete stvari i dar i prinos za greh i prinos za krivicu, jer je sveto mesto.
14 Kad sveštenici uđu, neće izlaziti iz svetinje u spoljašnji trem, nego će onde ostavljati haljine svoje u kojima služe, jer su svete, i oblačiće druge haljine, pa onda izlaziti k narodu.
15 I izmerivši dom unutrašnji odvede me na vrata istočna i izmeri svuda unaokolo.
16 Izmeri istočnu stranu trskom meračkom, i beše pet stotina trsaka, trskom meračkom unaokolo.
17 Izmeri severnu stranu, i beše pet stotina trsaka, trskom meračkom unaokolo.
18 Izmeri južnu stranu, i beše pet stotina trsaka, trskom meračkom.
19 I okrenuvši se na zapadnu stranu, izmeri, i beše pet stotina trsaka, trskom meračkom.
20 Izmeri sa četiri strane, i beše zid unaokolo pet stotina trsaka dug i pet stotina širok da razdvaja sveto mesto od svetskog.

Jezekilj 43 glava

1 Potom me odvede k vratima koja gledaju na istok.
2 I gle, slava Boga Izrailjevog dohođaše od istoka, i glas joj beše kao glas velike vode, i zemlja se sjaše od slave Njegove.
3 I utvara koju videh beše kao utvara koju videh kad dođoh da zatrem grad: beše utvara kao ona koju videh na reci Hevaru; i padoh na lice svoje.
4 A slava Gospodnja uđe u dom na vrata koja gledaju na istok.
5 I podiže me duh i odvede me u unutrašnji trem; i gle, dom beše pun slave Gospodnje.
6 I čuh gde mi progovori iz doma, i Čovek stajaše kod mene.
7 I reče mi: Sine čovečji, ovo je mesto prestola mog i mesto stopa nogu mojih, gde ću nastavati usred sinova Izrailjevih do veka; i dom Izrailjev neće više skvrniti sveto ime moje, ni oni ni carevi njihovi kurvarstvom svojim i mrtvim telesima careva svojih na visinama svojim.
8 Metaše prag svoj do mog praga, i dovratnike svoje do mojih dovratnika i pregradu između mene i sebe, te skvrniše sveto ime moje gadovima svojim koje činjahu; zato ih satrh u gnevu svom.
9 Sada neka uklone daleko od mene kurvarstvo svoje i mrtva telesa careva svojih, i nastavaću usred njih do veka.
10 Ti, sine čovečji, pokaži domu Izrailjevom ovaj dom, neka se postide bezakonja svog, i neka izmere sve.
11 I kad se postide svega što su činili, pokaži im oblik od doma i red i izlaske i ulaske, i sve oblike i svu uredbu i sve oblike i sve zakone, i opiši im ga da paze na sav oblik njegov i na sve uredbe, i tako čine.
12 A ovo je zakon za dom: navrh gore koliko zauzima unaokolo da bude svetinja nad svetinjama. Eto, to je zakon za dom.
13 A ovo je mera za oltar na lakte, a u laktu je jedan običan lakat i podlanica: podnožje mu lakat visoko i lakat široko, a oplata na njemu po kraju unaokolo s pedi; takva je gornja strana oltaru.
14 A od podnožja na zemlji do nižeg pojasa dva lakta, i u širinu jedan lakat; a od manjeg pojasa do većeg pojasa četiri lakta, i u širinu lakat.
15 A sam oltar da bude četiri lakta visok, od oltara gore da budu četiri roga.
16 A oltar da bude dvanaest lakata dug i dvanaest lakata širok, i četvrtast na četiri strane.
17 I pojas da je četrnaest lakata dug i četrnaest lakata širok na četiri strane, a oplata oko njega od po lakta, i podnožje mu od lakta unaokolo, i basamaci mu da budu okrenuti na istok.
18 I reče mi: Sine čovečji, ovako veli Gospod Gospod, ovo su naredbe za oltar kad se načini da se na njemu prinose žrtve paljenice i da se kropi krvlju.
19 I sveštenicima Levitima koji su od semena Sadokovog, koji pristupaju k meni, govori Gospod Gospod, da mi služe, daćeš junca za žrtvu za greh.
20 I uzmi krvi njegove, i pomaži mu četiri roga i četiri ugla od pojasa i oplatu unaokolo, tako ćeš ga očistiti i učiniti očišćenje za nj.
21 Potom uzmi junca za greh, i neka se spali na mestu određenom u domu izvan svetinje.
22 A drugi dan prinesi jarca zdravog za greh, i neka očiste njim oltar kako su očistili juncem.
23 A kad očistiš, prinesi junca zdravog i ovna od stada zdravog.
24 I kad ih prineseš pred Gospodom, neka sveštenici bace na njih soli i prinesu ih na žrtvu paljenicu Gospodu.
25 Sedam dana prinosi jarca za greh svaki dan; i junca i ovna iz stada zdravog neka prinose.
26 Sedam dana neka čine očišćenje za oltar, i očiste ga i posvete.
27 A kad se navrše ti dani, osmog dana i posle neka prinose sveštenici na oltaru žrtve vaše paljenice i žrtve vaše zahvalne, i primiću vas, govori Gospod Gospod.

Jezekilj 44 glava

1 I odvede me opet k vratima spoljašnjim od svetinje, koja gledaju na istok, a ona behu zatvorena.
2 I reče mi Gospod: Ova vrata neka budu zatvorena i da se ne otvaraju, i niko da ne ulazi na njih, jer je Gospod Bog Izrailjev ušao na njih; zato neka budu zatvorena.
3 Za kneza su; sam knez neka seda na njima da jede hleb pred Gospodom; kroz trem od ovih vrata neka ulazi i istim putem neka izlazi.
4 I odvede me k severnim vratima pred dom; i videh, i gle, dom Gospodnji beše pun slave Gospodnje, i padoh na lice svoje.
5 I reče mi Gospod: Sine čovečji, pazi srcem svojim i vidi očima svojim i slušaj ušima svojim šta ću ti kazati za sve uredbe doma Gospodnjeg i za sve zakone Njegove; pazi srcem svojim na sve ulaze u dom i na sve izlaze iz svetinje.
6 I reci odmetničkom domu Izrailjevom: Ovako veli Gospod Gospod: Dosta je gadova vaših, dome Izrailjev,
7 Što uvodiste tuđince neobrezanog srca i neobrezanog tela da budu u mojoj svetinji da skvrne dom moj, i prinosiste moj hleb, pretilinu i krv, i tamo prestupaše moj zavet osim svih gadova vaših;
8 I ne izvršavaste šta treba za moju svetinju, nego postaviste ljude po svojoj volji da izvršuju šta treba u mojoj svetinji.
9 Ovako veli Gospod Gospod: Ni jedan tuđin neobrezanog srca i neobrezanog tela da ne dolazi u moju svetinju, ni jedan od svih tuđinaca koji su među sinovima Izrailjevim.
10 A Leviti koji odstupaše od mene kad zađe Izrailj, koji zađoše od mene za gadnim bogovima svojim, nosiće bezakonje svoje.
11 I biće sluge u mojoj svetinji u službi na vratima od doma služeći domu; oni će klati žrtve paljenice i druge žrtve narodu, i stajaće pred njima služiće im.
12 Što im služiše pred gadnim bogovima njihovim i biše domu Izrailjevom spoticanje na bezakonje, zato podigoh ruku svoju na njih, govori Gospod Gospod, da će nositi bezakonje svoje,
13 I neće pristupati k meni da mi vrše svešteničku službu, niti kojoj svetinji mojoj, ni svetinji nad svetinjama neće pristupati, nego će nositi sramotu svoju i gadove svoje, koje činiše.
14 Nego ću ih postaviti za čuvare domu na svaku službu njegovu i na sve što biva u njemu.
15 A sveštenici Leviti sinovi Sadokovi, koji izvršavahu šta treba u mojoj svetinji, kad sinovi Izrailjevi zađoše od mene, oni će pristupati k meni da mi služe, i stajaće preda mnom prinoseći mi pretilinu i krv, govori Gospod Gospod.
16 Oni neka ulaze u moju svetinju i oni neka pristupaju k stolu mom da mi služe i neka izvršuju šta sam zapovedio da se izvršuje.
17 I kad ulaze na vrata unutrašnjeg trema, neka obuku lanene haljine, i ništa da ne bude na njima vuneno kad služe na vratima unutrašnjeg trema i u njemu.
18 Na glavama neka im budu kape lanene i gaće lanene po bedrima, i da se ne pašu ničim oda šta bi se znojili.
19 A kad izlaze u trem spoljašnji, u spoljašnji trem k narodu, neka svuku sa sebe haljine u kojima služe, i ostave ih u kletima svetim, pa neka obuku druge haljine, da ne osvećuju narod haljinama svojim.
20 I glave svoje da ne briju, a ni kose da ne ostavljaju, nego neka strižu glave svoje.
21 I vino da ne pije nijedan sveštenik kad hoće da uđe u unutrašnji trem.
22 I udovicom ni puštenicom da se ne žene, nego devojkom od semena doma Izrailjevog ili udovicom svešteničkom neka se žene.
23 I narod moj neka uče šta je sveto šta li nije sveto, i neka ih uče raspoznavati nečisto od čistog.
24 A u raspri neka stanu da sude, po mojim zakonima neka sude, i zakone moje i uredbe moje neka drže o svim praznicima mojim, i subote moje neka svetkuju.
25 I k mrtvacu da ne idu da se ne oskvrne; samo za ocem i za materom i za sinom i za kćerju, za bratom i za sestrom neudatom mogu se oskvrniti.
26 A kad se očisti, neka mu se broji sedam dana.
27 I u koji bi dan ušao u svetinju, u trem unutrašnji, da služi u svetinji, neka prinese žrtvu za greh svoj, govori Gospod Gospod.
28 A nasledstvo što će imati, ja sam njihovo nasledstvo; i vi im ne dajte dostojanja u Izrailju, ja sam njihovo dostojanje.
29 Dar i žrtvu za greh i žrtvu za krivicu oni će jesti; i sve zavetovano u Izrailju njihovo će biti.
30 I prvine od svakog prvog roda i svi prinosi podizani od svega između svih prinosa vaših biće sveštenicima; i prvine od testa svog davaćete svešteniku da bi počivao blagoslov na domovima vašim.
31 Sveštenici da ne jedu mrcino ni šta zverka raskine, bilo ptica ili šta od stoke.

Jezekilj 45 glava

1 A kad stanete deliti zemlju u nasledstvo, prinesite prinos Gospodu, sveti deo od zemlje, u dužinu dvadeset i pet hiljada lakata, i u širinu deset hiljada, to neka bude sveto po svim međama svojim unaokolo.
2 Od toga neka bude za svetinju pet stotina lakata u dužinu i pet stotina u širinu, četvrtasto od svuda, i pedeset lakata u naokolo za podgrađa.
3 Po toj meri izmeri u dužinu dvadeset i pet hiljada i u širinu deset hiljada, i tu neka bude svetinja i svetinja nad svetinjama.
4 To neka bude svet deo od zemlje sveštenicima, koji služe u svetinji, koji pristupaju da služe Gospodu, i neka im bude mesto za kuće i sveto mesto za svetinju.
5 A dvadeset i pet hiljada lakata u dužinu i deset hiljada u širinu neka bude Levitima koji služe u domu u državu s dvadeset kleti.
6 I gradu podajte dostojanje pet hiljada lakata u širinu i dvadeset i pet hiljada u dužinu prema svetom delu; to neka je za sav dom Izrailjev.
7 A knezu neka bude s obe strane svetog dela i dostojanja gradskog pred svetim delom i pred gradskim dostojanjem, sa zapadne strane na zapad i s istočne strane na istok, a dužina da bude prema svakom od tih delova od zapadne međe do istočne međe.
8 Ta zemlja da mu je dostojanje u Izrailju, da više ne otimaju knezovi moji od naroda mog, nego ostalu zemlju da daju domu Izrailjevom po plemenima njihovim.
9 Ovako veli Gospod Gospod: Dosta je, knezovi Izrailjevi; prođite se nasilja i otimanja, i tvorite sud i pravdu, i skinite teške poslove svoje s mog naroda, govori Gospod Gospod.
10 Merila da su vam prava, i efa prava, i vat prav.
11 Efa i vat da su jedne mere, da vat bere desetinu homora, i efa desetinu homora; mera da im je prema homoru.
12 I sikal da je dvadeset gera, a mina da vam je dvadeset sikala, dvadeset i pet sikala, i petnaest sikala.
13 Ovo je prinos što ćete prinositi: Šestina efe od homora pšenice, tako i od ječma dajte šestinu efe od homora.
14 A za ulje je uredba ova: vat je mera za ulje; desetina vata od jednog kora, koji je homor od deset vata, jer je deset vata homor.
15 A od sitne stoke jedno od dve stotine s dobrih pasišta sinova Izrailjevih za dar i za žrtvu paljenicu i za žrtvu zahvalnu, da se čini očišćenje za njih, govori Gospod Gospod.
16 Sav narod zemaljski da daje ovaj prinos knezu Izrailjevom.
17 A knez je dužan davati žrtve paljenice s darom i nalivom na praznike i na mladine i u subote, o svim svetkovinama doma Izrailjevog; on neka prinosi žrtvu za greh s darom i žrtvu paljenicu i zahvalnu da čini očišćenje za dom Izrailjev.
18 Ovako veli Gospod Gospod: Prvog dana prvog meseca uzmi junca zdravog, i očisti svetinju njim.
19 I neka sveštenik uzme krvi od te žrtve za greh, i pomaže njom dovratnike na domu i četiri ugla od pojasa na oltaru i dovratnike od vrata na unutrašnjem tremu.
20 Tako učini i sedmog dana istog meseca za svakog koji zgreši iz neznanja i za prostog; tako ćete očistiti dom.
21 Prvog meseca četrnaestog dana da vam je pasha, praznik sedam dana, hlebovi presni da se jedu.
22 I taj dan neka prinese knez za se i za sav narod zemaljski junca na žrtvu za greh.
23 A za sedam dana praznika neka prinosi na žrtvu paljenicu Gospodu po sedam junaca i sedam ovnova zdravih na dan, za onih sedam dana, i na žrtvu za greh jarca na dan.
24 I za dar po efu na junca i efu na ovna neka prinosi, i in ulja na svaku efu.
25 Sedmog meseca petnaestog dana na praznik neka prinosi isto tako za sedam dana i žrtvu za greh i žrtvu paljenicu i dar i ulje.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Treći Hram

Počalji od lavić taj 2014-09-02, 23:03

Na drugoj temi upitah gde piše da će se žrtva za greh prinositi u hramu i u tom momentu nisam razmišljao da tu nije reč o paganima-crkvi već o Jevrejima i posle se setih ali dobro.

Jevreji će prinositi žrtve i za greh jer nemaju Mesiju oni ga tek čekaju da dođe.Tu priliku bezakonik neće propustiti da se ubaci na Isusovo mesto.U hramu će služiti i klanjati oni što tako veruju sve do momenta dok ne pitaju odakle mu rane na rukama i začuje se evo Boga našeg koga čekasmo od tad više žrtve za greh ne idu već mogu samo zahvalne,jestive i paljenice,

Imamo od Boga obećanje preko Jezekilja i Jovana da će se novi hram podići i šta će se sve tamo dešavati.
Tri i po godine će pagani gaziti gradom i tremom a onda sledi čišćenje pobune.

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Treći Hram

Počalji od SION taj 2014-09-02, 23:54

lavić ::Jevreji će prinositi žrtve i za greh jer nemaju Mesiju oni ga tek čekaju da dođe.

Jezekilj pominje Levite koji su od semena Sadokovog, šta je sa njima? Ima li ih u Izraelu sada? Takođe pominje i podelu zemlje u nasledstvo, ko deli i kad se to dešava?

lavić ::
.U hramu će služiti i klanjati oni što tako veruju sve do momenta dok ne pitaju odakle mu rane na rukama i začuje se evo Boga našeg koga čekasmo od tad više žrtve za greh ne idu već mogu samo zahvalne,jestive i paljenice,

A to se dešava posle dva svedoka? Pred Armagedon?
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Treći Hram

Počalji od lavić taj 2014-09-03, 10:31

SION ::
lavić ::Jevreji će prinositi žrtve i za greh jer nemaju Mesiju oni ga tek čekaju da dođe.

Jezekilj pominje Levite koji su od semena Sadokovog, šta je sa njima? Ima li ih u Izraelu sada? Takođe pominje i podelu zemlje u nasledstvo, ko deli i kad se to dešava?

lavić ::
.U hramu će služiti i klanjati oni što tako veruju sve do momenta dok ne pitaju odakle mu rane na rukama i začuje se evo Boga našeg koga čekasmo od tad više žrtve za greh ne idu već mogu samo zahvalne,jestive i paljenice,

A to se dešava posle dva svedoka? Pred Armagedon?

1.Kako je Bog rekao tako će biti.Bog zna kad ostavlja i koliko ostavlja od koga i za šta ostavlja.Danas neki tvrde da ne postoji 12 kolena Jakovljevih još od izlaska a apostol ih pominje da su svi tu u vreme Isusa.
Bog zna ko je kojeg plemena ali i jedan deo Jevreja znaju svoje poreklo i pleme po grbu iliti obeležju kao znaku plemena koje postoji od davnina tako je moj znak uspravljenog lava.
Podela zemlje ide kao što piše kad Isus STANE NOGOM na goru i potom se načini velika prokol oko granica zemlje i u unutrašnjosti koja je naeena kud se prostire ide podela i tamo postoji hram i to je vreme milenijuma daleko posle Armagedona.

2.Verujem po Pismu da će se dva svedoka i zver pojaviti skoro istovremeno uz možda koji dan ranije idu svedoci a potom stiže zver u Jerusalim.Zver ih ubija a potom i njoj ističe rok i ona se hvata i baca.
Vreme dva svedoka bi trebalo pratiti po trubama a taj opis pripada vremenu šeste trube a to znači u istom vremenu ide i Armagedon i svedočenje proroka.Mi znamo koliko traje svedočenje proroka ali nemamo vreme trajanja Armagedona i oni će se u istoj trubi desiti i jednim delom sigurno preklopiti.

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Treći Hram

Počalji od SION taj 2014-09-03, 16:56

lavić ::1.Kako je Bog rekao tako će biti.Bog zna kad ostavlja i koliko ostavlja od koga i za šta ostavlja.Danas neki tvrde da ne postoji 12 kolena Jakovljevih još od izlaska a apostol ih pominje da su svi tu u vreme Isusa.Bog zna ko je kojeg plemena ali i jedan deo Jevreja znaju svoje poreklo i pleme po grbu iliti obeležju kao znaku plemena koje postoji od davnina tako je moj znak uspravljenog lava.

Biblija kaže da je Izrael u jednom istorijskom podeljen na dve države Izrael i Judeju, prvu državu su činila 10 plemena, a drugu Juda i Venjamin. Prvi su odvedeni u Asirsko ropstvo i nikad se nisu vratili i njima se gubi svaki trag u daljoj istoriji. Dok su Juda i Venjamin pre 2 hiljade godina odvedeni u Rimsko ropstvo i nastvaili da egzistiraju bez zemlje sa očuvanim nacionalnim i verskim identitetom i potomci tih Jevreji su se vrtili 1948 u Izrael.

Znači imamo 2 kategorije Dom Izraeljev i Dom Judin i Gospod uvek potencira da će u poslednjim danima oni postati jedan narod i da će učiniti novi savez sa njima.

"I sabraće se sinovi Judini i sinovi Izrailjevi ujedno, i postaviće sebi jednoga poglavara i otići će iz zemlje, jer će biti velik dan Jezraelski." (Osija1:11)

"Evo, idu dani, govori Gospod, kad ću učiniti s domom Izrailjevijem i s domom Judinijem nov zavjet" (Jeremija 31:31)

Ali pre toga Gospod mora dovesti Izrael (10 plemena) iz zemalja po kojih ih je rasejao (Asirsko ropstvo).

"Ovako veli Gospod Gospod: kad skupim dom Izrailjev iz naroda među koje su rasijani, i posvetim se u njima pred narodima i nasele se u svojoj zemlji koju dadoh sluzi svojemu Jakovu" (Jezekilj 28:25)


lavić ::Podela zemlje ide kao što piše kad Isus STANE NOGOM na goru i potom se načini velika prokol oko granica zemlje i u unutrašnjosti koja je naeena kud se prostire ide podela i tamo postoji hram i to je vreme milenijuma daleko posle Armagedona.

Možda nisam dobro razumeo Jezekilj 45, u prvom stihu kaže da se deli nasledstvo:

"A kad stanete deliti zemlju u nasledstvo, prinesite prinos Gospodu, sveti deo od zemlje, u dužinu dvadeset i pet hiljada lakata, i u širinu deset hiljada, to neka bude sveto po svim međama svojim unaokolo."

A na kraju kaže da će se prinositi žrtve za greh:

"Sedmog meseca petnaestog dana na praznik neka prinosi isto tako za sedam dana i žrtvu za greh i žrtvu paljenicu i dar i ulje."

Da li imamo žrtve za greh posle Armagedona u Hiljadugodišnjem carstvu?
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Treći Hram

Počalji od lavić taj 2014-09-05, 22:11

Sviđa mi se tvoja konstatacija.
Na ono zadnje pitanje da li će se prinositi žrtve za greh u mileniju predlažem da pročitaš i ako si voljan pastiraš tekst gde se napominje nekoliko vekova po Davidovoj smrti kako će on biti knez i ulaziti u hram.

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Treći Hram

Počalji od SION taj 2014-09-06, 01:34

lavić ::
Na ono zadnje pitanje da li će se prinositi žrtve za greh u mileniju predlažem da pročitaš i ako si voljan pastiraš tekst gde se napominje nekoliko vekova po Davidovoj smrti kako će on biti knez i ulaziti u hram.

Pročitao sam, znači ima žrtava za greh u milenijumu?
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Treći Hram

Počalji od lavić taj 2014-09-06, 20:43

34:13 I izvešću ih iz naroda, i pokupiću ih iz zemalja, i dovešću ih u zemlju njihovu, i pašću ih na gorama Izrailjevim pokraj potoka i po svim mestima naseljenim u zemlji.
34:14 Na dobroj paši pašću ih, i tor će im biti na visokim gorama izrailjevim; onde će ležati u dobrom toru i po obilatoj će paši pasti na gorama Izrailjevim.
34:15 Ja ću pasti stado svoje, i ja ću ih odmarati, govori Gospod Gospod.
34:16 Tražiću izgubljenu, i dovešću natrag odagnanu, i ranjenu ću zaviti i bolesnu okrepiti; a tovnu ću i jaku potrti, pašću ih pravo.
34:17 A vama, stado moje, ovako govori Gospod Gospod: Evo ja ću suditi između ovce i ovce, između ovnova i jaraca.
34:18 Malo li vam je što pasete na dobroj paši, nego ostatak paše svoje gazite nogama svojim? I što pijete bistru vodu, nego ostatak mutite nogama svojim?
34:19 A moje ovce pasu što vi nogama svojim izgazite, i piju što vi zamutite nogama svojim.
34:20 Zato ovako im veli Gospod Gospod: Evo me, ja ću suditi između ovce debele i ovce mršave.
34:21 Što bocima i ramenima otiskujete i rozima svojim bodete sve bolesne tako da ih razagnaste napolje,
34:22 Zato ću izbaviti stado svoje da ne bude više grabež, i sudiću između ovce i ovce.
34:23 I podignuću im jednog pastira koji će ih pasti, slugu svog Davida; on će ih pasti i biće im pastir.
34:24 A ja Gospod biću im Bog, i sluga moj David knez među njima. Ja Gospod rekoh.
34:25 I učiniću s njima zavet mirni, istrebiću zle zveri iz zemlje, i oni će živeti u pustinji bez straha i spavaće u šumama.
34:26 I blagosloviću njih i šta je oko gore moje, i puštaću dažd na vreme; daždi će blagoslovni biti.
34:27 I drveta će poljska rađati svoj rod, i zemlja će rađati svoj rod; i oni će biti u svojoj zemlji bez straha, i poznaće da sam ja Gospod kad polomim palice jarma njihovog, i izbavim ih iz ruku onih koji ih zarobiše.
34:28 I neće više biti plen narodima, i zveri zemaljske neće ih jesti, nego će živeti bez straha i niko ih neće plašiti.
34:29 I podignuću im biljku za slavu, i neće više umirati od gladi u zemlji, niti će podnositi sramote od naroda.
34:30 I poznaće da sam ja Gospod Bog njihov s njima, i oni, dom Izrailjev, da su moj narod, govori Gospod Gospod.
34:31 A vi ste stado moje, ovce paše moje, vi ljudi, a ja sam Bog vaš, govori Gospod Gospod.

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Treći Hram

Počalji od lavić taj 2014-09-06, 20:50

Ruka Gospodnja dođe nada me, i Gospod me izvede u duhu, i postavi me usred polja, koje beše puno kosti.
37:2 I provede me pokraj njih unaokolo, i gle, beše ih vrlo mnogo u polju, i gle, behu vrlo suve.
37:3 I reče mi: Sine čovečji, hoće li oživeti ove kosti? A ja rekoh: Gospode Gospode, Ti znaš.
37:4 Tada mi reče: Prorokuj za te kosti, i kaži im: Suhe kosti, čujte reč Gospodnju.
37:5 Ovako govori Gospod Gospod ovim kostima: Gle, ja ću metnuti u vas duh, i oživećete.
37:6 I metnuću na vas žile, i obložiću vas mesom, i navući ću na vas kožu, i metnuću u vas duh, i oživećete, i poznaćete da sam ja Gospod.
37:7 Tada stadoh prorokovati, kako mi se zapovedi; a kad prorokovah, nasta glas, i gle potres, i kosti se pribirahu svaka ka svojoj kosti.
37:8 I pogledah, i gle, po njima iziđoše žile i meso, i ozgo se koža navuče; ali duha ne beše u njima.
37:9 Tada mi reče: Prorokuj duhu, prorokuj, sine čovečji, i reci duhu: Ovako veli Gospod Gospod: Od četiri vetra dođi, duše, i duni na ove pobijene da ožive.
37:10 I prorokovah, kako mi se zapovedi, i uđe u njih duh, i oživeše, i stadoše na noge, beše vojska vrlo velika.
37:11 Tada mi reče: Sine čovečji, ove su kosti sav dom Izrailjev; gle, govore: Posahnuše kosti naše i prođe nadanje naše, propadosmo.
37:12 Zato prorokuj, i kaži im: Ovako veli Gospod Gospod: Evo, ja ću otvoriti grobove vaše, i izvešću vas iz grobova vaših, narode moj, i dovešću vas u zemlju Izrailjevu.
37:13 I poznaćete da sam ja Gospod, kad otvorim grobove vaše, i izvedem vas iz grobova vaših, narode moj.
37:14 I metnuću duh svoj u vas da oživite, i naseliću vas u vašoj zemlji, i poznaćete da ja govorim i činim, govori Gospod.
37:15 Opet mi dođe reč Gospodnja govoreći:
37:16 Ti, sine čovečji, uzmi jedno drvo, i napiši na njemu: Judi i sinovima Izrailjevim, drugovima njegovim. Pa onda uzmi drugo drvo, i na njemu napiši: Josifu drvo Jefremovo i svega doma Izrailjevog, drugova njegovih.
37:17 I sastavi ih jedno s drugim da budu kao jedno u tvojoj ruci.
37:18 I kad ti kažu sinovi tvog naroda govoreći: Hoćeš li nam kazati šta ti je to?
37:19 Reci im: Ovako veli Gospod Gospod: Evo, ja ću uzeti drvo Josifovo, što je u Jefremovoj ruci, i plemena Izrailjevih, drugova njegovih, i sastaviću ga s drvetom Judinim, i načiniću od njih jedno drvo, i biće jedno u mojoj ruci.
37:20 I drveta, na kojima napišeš, neka ti budu u ruci pred njima.
37:21 I reci im: Ovako veli Gospod Gospod: Evo, ja ću uzeti sinove Izrailjeve iz naroda u koje otidoše, i sabraću ih odsvuda, i dovešću ih u zemlju njihovu.
37:22 I načiniću od njih jedan narod u zemlji, na gorama Izrailjevim, i jedan će car biti car svima njima, niti će više biti dva naroda, niti će više biti razdeljeni u dva carstva.
37:23 I neće se više skvrniti gadnim bogovima svojim ni gnusobama svojim niti kakvim prestupima svojim, i izbaviću ih iz svih stanova njihovih u kojima grešiše, i očistiću ih, i oni će mi biti narod i ja ću im biti Bog.
37:24 I sluga moj David biće im car, i svi će imati jednog pastira, i hodiće po mojim zakonima, i uredbe će moje držati i izvršavati.
37:25 I sediće u zemlji koju dadoh sluzi svom Jakovu, u kojoj sedeše oci vaši; u njoj će sedeti oni i sinovi njihovi i sinovi sinova njihovih doveka, i David sluga moj biće im knez do veka.
37:26 I učiniću s njima zavet mirni, biće večan zavet s njima, i utvrdiću ih i umnožiću ih, i namestiću svetinju svoju usred njih navek.
37:27 I šator će moj biti kod njih, i ja ću im biti Bog i oni će mi biti narod.
37:28 I narod će poznati da sam ja Gospod koji posvećujem Izrailja, kad svetinja moja bude usred njih do veka.

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Treći Hram

Počalji od SION taj 2014-09-07, 00:34

Dobro znam, Gospod će u milenijumu vladati sa Davidom kao regentom.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Treći Hram

Počalji od SION taj 2014-09-16, 22:00

Samo da raspravimo ovu bitnu stvar, da li je Hram koji pominje Jovan u Otkrivenju isti onaj koji pominje Jezekilj? Ili su to različiti Hramovi?
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Treći Hram

Počalji od lavić taj 2014-09-17, 23:05

SION ::Samo da raspravimo ovu bitnu stvar, da li je Hram koji pominje Jovan u Otkrivenju isti onaj koji pominje Jezekilj? Ili su to različiti Hramovi?

Ako nije taj onda će biti dva hrama a to ne piše.
Verujem da je onaj Jezekijin koji će služiti u zadnje vreme i koji Jovan meri.
Tamo čitamo kako će voda iz tog hrama teći U MORE u milenijumu ima mora i to ZATROVANA a posle nema ni hrama ni mora jer tad silazi nebeski Jerusalim a tamo nema hrama.
Ta zatrovanost je pokazatelj kad će u kom vremenu hram postojati ali ne dva.

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Treći Hram

Počalji od SION taj 2014-11-07, 00:12

Da li je ovo uvod u ostvarivanje Jezekiljinog proročanstava?


avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Treći Hram

Počalji od lavić taj 2014-11-07, 13:22

Samo Bog zna momenat kad će staviti u srca da se hram podigne ali to je tesno povezano ponovo sa Božjom voljom jer treba čisto crvena junica-tele žensko da stigne kao prinos za otvaranje Hrama.
Može se Hram podići ali ne može početi funkcionisati bez crvene junice.

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Treći Hram

Počalji od lavić taj 2014-11-07, 13:26

Kad se to desi tu postoje dve opcije da se prvo Hram digne ili pred dizanje Hrama da se otvori šesti pečat i istekne vreme paganima.
Moje verovanje je da će prvo nebo da se otvori ali nemamo čvrsto uporiše za tu tvrdnju niti imamo za opciju da će prvo Hram biti podignut.Ja nisam našao neki dokaz a ako nađem napisaću.

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Treći Hram

Počalji od SION taj 2014-11-07, 14:11

lavić ::Samo Bog zna momenat kad će staviti u srca da se hram podigne ali to je tesno povezano ponovo sa Božjom voljom jer treba čisto crvena junica-tele žensko da stigne kao prinos za otvaranje Hrama.
Može se Hram podići ali ne može početi funkcionisati bez crvene junice.

Naravno, ali do otvaranja Hrama mora predhodno doći do izgradnje istog, a prema nekim izvorima iz Izraela pripreme za to su u punome jeku.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Treći Hram

Počalji od lavić taj 2014-11-12, 20:43

Tu se svašta sprema.
Jedni čekaju hram iz verskih razloga, drugi da sedne tamo,treći da imaju povod za rat.
Sa jedne strane cionisti rade svoj posao i ostala ekipa iz senke a drugi pripremaju svoju veru za milenijum.
Istina je da je Izrael dobio državu i vratilo se dosta Jevreja ali piše da će Bog vratiti svoj narod ja ne očekujem a Bog siđe i za ruku ih vodi ali sve one igre preko kojih su mnogi Jevreji silom otišli nazad jer su proterani bez imanja.

Iz tri pravca se prati dešavanje i to komplikuje čistu situaciju da se po Bibliji prepozna.Ono što je evidentno jeste ponovno osnivanje rimskog kraljevstva i odlazak osmog Pavla u bezdan a sprema se momenat za postavljanje hrama.

Hram će biti brzo postavljen jer je montažni i odavno je spreman.Čudno je što su ga cionisti finansirali kao i sve ostalo pčev od naoružanja i banaka te političara i verskih vođa sve oni kontrolišu i to me zbunjuje.Pomislim nekad da ih Bog koristi da preko njih izvrši svoju volju kao onih deset careva što će dati carstvo zveri do vremena a potom se okrenuti protiv.

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Treći Hram

Počalji od SION taj 2014-11-12, 21:01

Čudno je što su ga cionisti finansirali kao i sve ostalo pčev od naoružanja i banaka te političara i verskih vođa sve oni kontrolišu i to me zbunjuje.

Nema šta da te čudi, Bog radi sa onima koje ima na terenu, takvih primera imamo mnogo u biblijskog istoriji.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Treći Hram

Počalji od lavić taj 2014-11-12, 23:48

SION ::
Čudno je što su ga cionisti finansirali kao i sve ostalo pčev od naoružanja i banaka te političara i verskih vođa sve oni kontrolišu i to me zbunjuje.

Nema šta da te čudi, Bog radi sa onima koje ima na terenu, takvih primera imamo mnogo u biblijskog istoriji.

Ma jasno je da ima primera već sam ja to nekad imao sasvim drugačije u glavi ali nisam ni pomislio da će ovako ispasti te da će baš tako ispasti...
Nije tu ništa sporno već mi iznenađujuće da toliko koristi neprijatelja za svoje delo....i opet kažem znam iz SZ takvih primera ali eto ipak me iznenađuje.

Moj koncept je bio da će Jevreji povratkom osnovati sve Božjom pomoći i oni sve finansirati i voditi....ali ni ovo nije suprotno proroštvu samo je meni iznenađujuće.

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Treći Hram

Počalji od SION taj 2014-11-14, 14:26

Moj koncept je bio da će Jevreji povratkom osnovati sve Božjom pomoći i oni sve finansirati i voditi.

Pa videćemo još šta će se desiti, ništa nije isključeno.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Treći Hram

Počalji od SION taj 2015-03-10, 18:52

avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Treći Hram

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu