XX gl. Otk.

Ići dole

XX gl. Otk.

Počalji od lavić taj 2014-10-20, 20:00

Dvadeseta glava je prosto opisana pa nebi ni bilo potrebe nju komentarisati ali zbog onih što su u crkvama moramo to učiniti jer je vođe izokrenuše. Prva dva stiha opisuju moćnog anđela koji u svojoj ruci ima veliki lanac jer mu je potreban i upotrebiće ga. Biblija dalje govori kako će sotona biti uhvaćen i umotan (svezan) u te lance pa onda bačen ne u vis već u dubinu zemlje na mesto spremljeno za njega u periodu od 1000 godina.Zapečaćava se nad njim što se vidi da je u dubini jer obe reči to potvrđuju. Neki uče da je taj lanac stilska figura i da niko njime nije vezan. Oni uče da je on slobodni šetač po pustoj zemlji. Pravednici koji vikaše u petom pečatu a postradali su za svedočanstvo i istinu ustaju zajedno sa onima što pobediše zver i njena znamenja jer su to braća njihova u veri koji su još trebali postradati za istinu.Oni caruju 1000 god.a kad se svrši taj period od 1000 godina pusta se sotona da izađe iz zemlje. Oni uče da je vezivanje to što mu je zabranjeno da odlazi u vasionu da vara druge svetove pa ako je tako on će čim bude pušten odjuriti gore jer na to čeka hiljadu godina. Ali on neide nigde sa zemlje već te narode na zemlji sad može da varaTako ispšada da nije ni odrešen pole milenijuma jer i dalje je na zemlji. Oni imaju još jedan izgovor kojim takođe tvrde da je upravo to vezivanje o kojem je reč a to je: nema naroda na zemlji i pusta je 1000 god.kažu da zapravo to predstavlja vezivanje jer nema koga da vara pa je time vezan.Vidite imaju dva izgovora kako je navodno to vezivanje jer ne žele prihvatiti da on stvarno bude vezan kako piše. Vidimo da se on oslobođen lanaca i izbačen iz dubine zemlje(bezdana) odmah baca na svoj stari posao a to je varanje naroda i skupljanje da napadnu Jerusalim zemaljski i pravednike koji žive u šatorima bez zidova i prevornica. I u ovoj glavi imamo poznati način pisanja kako pisac opisuje hvatanje sotone pa prelazi na period posle 1000 godina a onda se vraća opisu vezivanja sotone pa onda ide opis pravednika pa ponovo prelazi na period posle 1000 god. Sotona biva bačen u jezero ognjeno gde se već nalaze zver i lažni prorok i tamo će
se u večnosti mučiti ,,biće mučen dan i noć u vijek vijekova'' a oni uče kako će izgoreti brzo a Bog kaže suprotno.Njihova nauka je da čovek ima samo telo a Duh i Dušu ne pa kad umre telo ništa nema. Bog nekaže tako ali oni ne priznaju Božiju reč jer je suprotna njihovoj nauci. ,,I nebojte se onih koji ubijaju tijelo a duše nemogu ubiti:nego se bojte onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.'' Mat. 10. 28 Biblija govori da telo ide u zemlju a Duh Bogu pa ko veruje, veruje Bogu.


.More dade svoje mrtvace i smrt dade svoje i pakao svoje I oni bačeni biše u jezero ognjeno time se zemlja očistila od greha i smrti kao zadnjeg neprijatelja pa je spremna da primi sveti grad ,,Nebeski Jerusalim ''. Čitajte braćo Bibliju i njoj verujte neuzdajte se u nauku smrtnog čoveka niti žene jer je vreme da se otreznite od zablude pa da razumete onako kako piše jer izvrćući Božije reči vi ga činite lažom a to vam nije na slavu.Poštujte Boga i nemojte mrziti i nipodaštavati Jevreje Osija 3. 4 ,,Jer će dugo vremena sinovi Izrailjevi sedeti bez cara i bez kneza i bez žrtve i bez stupa i bez oplećka i likova poslije će se obratiti i tražiće Gospoda Boga svojega i Davida cara svojega, i u strahu će pristupiti ka Gospodu i blagosti Njegovoj u poslednja vremena.'' Već devetnaest i po vekova kako nemaju žrtve ni cara ni stupa od dima ni ognja i bez oplećka to jest svešteničke službe Bogu ALI će uskoro da se obrate i tražiće Boga i Bog će ih prihvatiti jer on ne odbaci naroda svojega prvenca svojega već mu dade šljepotu dok se mi ne spasimo koji smo zbog njihove šljepote ušli u spasenje.

Sva ova dosad pomenuta učenja nekih crkvi nisu im na slavu ali čovek bi mogao reći pa hajde oprostićemo im jer zaludeše u svojoj želji da sve doznaju ali ima nešto što se smišljeno radi a grđe je od svega gore iznetog. To učenje je upereno direktno protiv Hrista i Njegovih zasluga a radi se o sledećem.Oni uče kako će Hrist staviti naše grehe na sotonu i sotona će na kraju nositi naše grehe a to je Hrist već učinio i izneo ih na krst i tamo je plaćena cena i Hrist više ne nosi grehe jer onda ne bi bili očišćeni dok postoji naš greh.Hrist nestavlja ništa na sotonu jer On drugi put dolazi bez greha ,, Tako se i Hristos jednom prinese, da uzme mnogijeh grehe; a drugom će se javiti BEZ GREHA na spasenje onima koji Ga čekaju.'' Žele slavu i zaslugu Hristovu preneti na sotonu. Taj jarac poslat je azazelu (sotoni) na kušanje da bi posle bio žrtveni jarac koji će se razapeti. Neide sotona sam sebi u pustinju na kušanje. Jedino Hrist sve to učini za nas a sotona ide vezan u zemlju (bezdan)a ne u pustinju sam sebi. Neka bi im Bog dao razum i srce ponizno da Ga neruže i isprave svoje puteve.Posle krštenja Hristovog kad Ga Jovan Krstitelj krsti što znači da učiniše ono ,,što im trebaše činiti'' da bi Bog položio sve narodne grehe na Htista i on odlazi u pustinju azazelu na kušanje. Jovan reče ,, Gle Jagnje Božije koje uze na se grehe sveta'' Nenosi grehe sotona već Hrist. Mi mišljasmo da ga Bog bije a kar bješe na njemu nas radi jer sve što je pretrpio zbog nas je trpio i neće sotona nositi naše grehe jer ko nosi naše grehe taj nas od njih oslobađa.Sve što se tiče sotone okreću u njegovu korist nežele da on stvarno bude vezan kao što piše niti da se Hristu pripisuje zasluga za nošenje naših greha već sotoni.
Vratimo se sad na 4,5 i 6 stih dvadesete glave da ih detaljnije opišemo.

Otk. 20. 4 ,,I vidjeh prijestole, i sjeđahu na njima, i dade im se sud, i duše isječenijeh za svjedočanstvo Isusovo i za riječ Božiju, koji se ne pokloniše ikoni (slici) njezinoj, i ne primiše žiga na čelima svojima i na ruci svojoj; i oživlješe i carovaše s Hristom 1000 godina.’’
Pozivam se ovde na najlošije urađen prevod Karadžić-Daničić jer je sve rađeno u globalu kao reči: Vera, ne ubi,zakon, kao i pojmovi (stradanja) na koji način, sjedinjavanje očigledno različitih grupa u jednu, vaskrsenje, dani, itd. Itd.


Oni što sede i sude daruju svojom odlukom život onima što su ,, duše isječenijeh za svjedočanstvo Isusovo i za riječ Božiju’’ pobijeni (isječeni) zbog reči kojima svedočiše za Boga. Ovaj opis stradalnika je različit od sledećih koji se pominju ,, koji se ne pokloniše ikoni (slici) njezinoj, i ne primiše žiga na čelima svojima i na ruci svojoj’’


Ovi su zbog neklanjanja zveri i njenoj slici pobijeni a prva grupa zbog svedočenja o Bogu. Druga grupa nije mogla kupiti ni prodati ništa u svom vremenu stradanja jer je žig na čelo ili ruku baš to omogućavao a oni ga ne dobiše(pogledajte u 13 glavi Otk.) opširnije o žigu i ikoni. Drugi prevodi ih dodajući ,,i oni’’razdvajaju praveći dve grupe pravednika iz različitih vremenskih perioda što je ispravnije.
U petom pečatu viču jer odavno čekaju da Bog okaje njihovu pravedničku krv ali oni moraju da čekaju dok i ova druga grupa postrada od zverine ruke jer joj se neće pokoniti niti primiti žig. Ovde je važno oučiti da obe grupe STRADAJU.

Otk. 20. 5 ,,A ostali mrtvaci ne oživlješe, dokle se ne navrši 1000 godina ovo je prvo vaskrsenje.’’

Druga važna stvar za ono što želimo doznati je da ,, ostali mrtvaci ne oživlješe’’ dakle samo oni POBIJENI i oni u Hristu.
Ovo vaskrsenje se zove PRVO što znači da pre njega nema nikakvog ,,delimičnog’’ niti ,,specijalnog’’ vaskrsenja oni U HRISTU ustaju.

Otk. 20. 6 ,,Blažen je i svet onaj koji ima dijel u prvom vaskrsenju; nad njim druga smrt nema oblasti, nego će biti sveštenici Bogu i Hristu, i carovaće s njim 1000 godina’’

Pazimo na reči ,, Blažen je i svet onaj koji ima dijel u prvom vaskrsenju’’ znači svi što ustanu u tom vaskrsenju su ,,blaženi i sveti’’ jasno je da tamo nema onih što su Hrista proboli

Znamo sad da postoje dve grupe: 1 Oni što postradaše za reč Božiju svedočeći
2 Oni što se ne pokloniše zveri niti primiše njena znamenja na sebe
Još nam je poznato da ostali mrtvaci sem ovih pobijenih ne ustaše i da se to zove prvim vaskrsenjem gde su oni što ustaše blaženi i sveti.Nameće se pitanje šta ćemo onda sa prirodno umrlim koji nisu postradali a imali su dobra dela i živeli pobožno i nisu Isusa znali? ,, A ostali mrtvaci ne oživlješe’’
U pomenutom prevodu nećete naći odgovor mada ga možete naslutiti ali zato u boljim prevodima sa lakoćom stižemo do cilja. U Karadžić- Daničić se naglašavaju prvo i drugo vaskrsenje a u boljim prevodima akcenat je na delima tih ljudi. Evo primera:

Jovan 5. 29 ,, I izići će koji su činili dobro u VASKRSENJE života, a koji su činili zlo u VASKRSENJE suda.’’ Iz ovakvog prevoda se dolazi do zaključka da u prvom vaskrsenju ustaju SVI pravednici a u drugom SAMO grešnici.
Takim razmišljanjem nailazimo na mnoge nedorečenosti i kontradiktornosti kao što je:Kad ustaju prirodno umrli pravednici kad nisu pomenuti u 20 glavi Otk.? Ili zašto se otvara i knjiga života kad tamo ustaju (u drugom vaskrsenju) samo grešnici upisani u knjigu suda? Još se kaže: ,,I ko se ne nađe napisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno.’’ Sledi pitanje a šta će biti sa onim ko se nađe zapisan u knjizi života? Tamo je rečeno da će samo onaj ko se NE NAĐE zapisan biti bačen.

Pogledajmo u savremeni Srpski prevod šta govori (isti tekst) i Čarnićev glasi isto:
,, pa će vaskrsnuti za život oni koji su činili dobro, a zločinci će vaskrsnuti za sud.’’
,, i izići_ oni koji su činili dobro, ustaće u život, a oni koji su činili zlo, ustaće da budu osuđeni.’’
U ovim kao i mnogim drugim prevodima akcenat se stavlja na dela kao presudni faktor a ne vaskrsenje kao redni broj i ovi prevodi su ispravni jer i u prvom vaskrsenju i u drugom vaskrsenju ima i nagrade i kazne.

Kad Hrist dođe on razlučuje ovce od jaraca(Matej 25). Ovce predstavljaju vaskrsli pravednici kao i živi (koji ne pomreše) oni se u trenuću oka preobraziše a nad nepokajanim koji nisu imali dobra dela izriče se osuda i odlaze u jezero ognjeno. Posle 1000 godina Ustaju svi što nisu bili živi u vreme prvog vaskrsenja i otvaraju se sve tri knjige pa se po delima prima nagrada ili kazna.

U oba slučaja imamo i nagradu i kaznu jer u protivnom prirodno umrli pravednici bi bili uskrsnuti u drugom vaskrsenju i osuđeni za jezero ako se tad samo kažnjava na smrt jer se ne spominju u prvom vaskrsenju već samo postradali za reč i postradali zbog neklanjanja i neprimanja zverinih znamenja.lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: XX gl. Otk.

Počalji od SION taj 2014-10-22, 01:46

lavić ::Kad ustaju prirodno umrli pravednici kad nisu pomenuti u 20 glavi Otk.?

Pravednici ustaju u prvom vaskrsenju, oni ustaju jer su OPRAVDANI verom, zato se tako i nazivaju.

lavić ::Ili zašto se otvara i knjiga života kad tamo ustaju (u drugom vaskrsenju) samo grešnici upisani u knjigu suda?

Ustaće i oni koji su živeli u periodu milenijuma (setimo se da će biti smrti izvan Svete Zemlje), a biće i živih iz milenijuma koji će dočekati Sud, pa će nad njima biti izvršena polarizacija na Život ili Smrt (u Ognjenom jezeru).
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1222
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu