Biblija - Božija Reč

Strana 1 od 2 1, 2  Sledeći

Ići dole

Biblija - Božija Reč

Počalji od SION taj 2013-11-28, 01:47

Činjenica da nam je Bog dao Bibliju je dokaz i slika Njegove ljubavi za nas. Termin "otkrivenje" jednostavno znači da je Bog komunicirao čovečanstvu ko je On i kako možemo da imamo ispravan odnos sa Njim. Ovo su stvari koje ne bismo mogli da znamo da nam ih Bog nije otkrio kroz Bibliju. Iako je Božije otkrivenje o Njemu samom u Bibliji davano progresivno u periodu od otprilike 1500 godina, uvek je sadržalo sve što je potrebno da čovek zna o Bogu, da bi imao ispravan odnos sa Njim. Ako je Biblija zaista Reč Božija, onda je ona krajnji autoritet za sva pitanja vere, religioznih običaja i morala.

Pitanje koje moramo sebi da postavimo je kako možemo da znamo da je Biblija Božija Reč a ne samo dobra knjiga. Šta je toliko jedistveno u vezi Biblije da je odvaja od svih drugih religioznih knjiga ikada napisanih? Da li postoji dokaz da je Biblija zaista Božija Reč? Ovo su vrste pitanja koja se moraju razmotriti ako ozbiljno želimo da ispitamo biblijsku tvrdnju da je Biblija istinska Reč Božija, bogonadahnuta, i u potpunosti dovoljna da objasni sva pitanja vere i njene prakse.

Nema sumnje da Biblija zaista tvrdi da je istinska Reč Božija. To se jasno vidi u stihovima kao što su 2 Timoteju 3:15-17, koji kažu, “… i što iz malena znaš Sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenje verom u Hrista Isusa. Sve pismo je bogonadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da Božiji čovek bude savršen, pripravljen za svako dobro delo.”

Da bismo odgovorili na ova pitanja, moramo prvo da razmotrimo i unutrašnje i spoljašnje dokaze da je Biblija zaista Božija Reč. Unutrašnji dokazi su oni koji se nalaze unutar same Biblije i govore da je Biblija božanske prirode. Jedan od prvih unutrašnjih dokaza da je Biblija zaista Božija Reč, se vidi u njenoj jedinstvenosti. Iako se sastoji od šezdeset šest individualnih knjiga, pisana na tri kontinenta, na tri različita jezika u periodu od preko 1500 godina, od strane 40 autora (koji su došli iz različitih društvenih slojeva), Biblija ostaje jedna jedinstvena celina od početka do kraja bez kontradiktornosti. Ova jedinstvenost je karakteriše u odnosu na sve druge knjige i dokaz je božanskog porekla reči, pošto je Bog pokrenuo ljude na takav način da su zapisali same Njegove reči.

Drugi unutrašnji dokaz koji pokazuje da je Biblija zaista Božija Reč se vidi u detaljnim proročanstvima koja se nalaze na njenim stanama. U Bibliji se nalazi stotine detaljnih proročanstava koja govore o budućnosti pojedinih nacija uključujući Izrael, o budućnosti određenih gradova, budućnosti čovečanstva kao i o dolasku onog koji će biti Mesija, Spasitelj ne samo Izraela, već svih koji bi poverovali u Njega. Za razliku od proročanstava koja su nađena u drugim religioznim knjigama ili onih koje je pisao Nostradamus, biblijska proročanstva su izuzetno detaljna i nikada se nije desilo da se nisu obistinila. Postoji preko trista proročanstava u vezi sa Isusom Hristom samo u Starom Zavetu. Ne samo da je bilo prorečeno gde će se roditi i u kojoj porodici, već i kako će umreti i da će ustati posle tri dana. Jednostavno nema logičnog objašnjenja kako su se ispunila proročanstva osim božanskim proviđenjem. Ne postoji ni jedna druga religiozna knjiga koja ima toliki obim ili tip proroštva kao što ih Biblija ima.

Treći unutrašnji dokaz božanskog porekla Biblije se vidi u njenoj jedinsvenosti autoriteta i moći.Dok je ovaj dokaz više subjektivan nego prva dva, nije ništa manje moćno svedočanstvo o božanskom poreklu Biblije. Biblija ima jedinstven autoritet, koji ne postoji ni u jednoj drugoj knjizi ikada napisanoj. Ovaj autoritet i moć se najbolje vide u bezbrojnom mnoštvu života koji su se promenili dok su čitali Bibliju. Narkomani su bili isceljeni, homoseksualci su bili oslobođeni kroz nju, odbačeni i premoreni su bili transformisani, okoreli kriminalci su se popravljali, grešnici su bili prekoreni a mržnja se pretvarala u ljubav njenim čitanjem. Biblija poseduje dinamiku trasformirajuće moći koja je jedino moguća zato što je zaista Božija Reč.

Pored unutrašnjih dokaza da je Biblija zaista Božija Reč, takođe postoje i spoljašnji dokazi koji to pokazuju. Jedan od tih dokaza je istoričnost Biblije. Zato što Biblija detaljno daje istorijske događaje, njihova istinitost i tačnost su podložne proveri kao i svaki drugi istorijski dokument. Kroz arheološke dokaze kao i pisana dokumenta, istorijski događaji opisani u Bibliji su bili potvrđeni da su istiniti i tačni iznova i iznova kroz vreme. U stvari, sva arheološka otkrića kao i biblijski manuskripti čine Bibliju jednom od najbolje dokumentovanih knjiga prošlih vremena. Činjenica da Biblija tačno i istinito beleži istorijski ispitane događaje je veliki pokazatelj njene istinitosti kada se radi o religijskim pitanjima i doktrinama što potkrepljuje njenu tvrdnju da je istinska Reč Božija.

Drugi spoljašnji dokaz da je Biblija istinska Božija Reč je integritet ljudi koji su je pisali. Kao što je ranije pomenuto, Bog je koristio ljude iz različitih društvenih slojeva da zapišu Bibliju za nas. Proučavajući živote ovih ljudi, nema razloga da se veruje da nisu bili iskreni i pošteni ljudi. Proučavajući njihove živote i činjenicu da su bili voljni da umru (često mučeničkom smrću) za ono u šta su verovali, vrlo brzo postaje jasno da su ovi jednostavni ali iskreni ljudi zaista verovali da im je Bog govorio. Ljudi koji su pisali Novi Zavet i nekoliko stotina drugih vernika (1 Korinćanima 15:6) su znali istinu svoje poruke zato što su videli i provodili vreme sa Isusom pošto je vaskrsnut iz mrtvih. Promena koja se desila zato što su videli Vaskrslog Isusa je imala ogroman uticaj na ove ljude. Od ljudi koji su se sakrili u strahu, do toga da budu u stanju da umru za poruku koju im je Bog otkrio. Njihovi životi i njihove smrti svedoče o činjenici da je Biblija zaista Božija Reč.

I poslednji spoljašnji dokaz da je Biblija zaista Božija Reč je njena neuništivost. Zbog svoje važnosti i svoje tvrdnje da je Božija Reč, Biblija je pretrpela više ogorčenih napada i pokušaja uništenja nego bilo koja druga knjiga u istoriji. Od ranih Rimskih imperatora kao što je Diklecian, do komunističkih diktatora i ateista i agnostika modernog doba, Biblija je izdržala i nadživela sve svoje napadače i još uvek je najizdavanija knjiga na svetu.

Tokom vremena, skeptici su Bibliju smatrali mitološkom, dok su je arheolozi ustanovili kao istorijsku knjigu. Protivnici su napadali njeno učenje kao primitivno i prevaziđeno, ali njen moral i legalni koncepti i učenja su imali pozitivan uticaj na društva i kulture u celum svetu. Nauka, psihologija i politički pokreti nastavljaju da je napadaju ali ona ipak ostaje istinita i relevantna kao što je bila kada je prvi put pisana. To je knjiga koja je promenila živote bezbroj ljudi i kultura tokom prethodnih 2000 godina. Bez obzira kako su njeni protivnici pokušavali da je napadnu, unište ili diskredituju, Biblija ostaje podjednako jaka, istinita, i relevantna kao i pre napada. Tačnost koja je očuvana uprkos svakom pokušaju da se ona iskvari, napadne ili uništi, je jasno svedočanstvo u korist činjenice da je Biblija zaista Božija Reč. Ne treba da nas iznenađuje da bez obzira kako je Biblija napadana, ona je uvek na kraju izlazila nepromenjena. Na kraju krajeva, Isus je rekao, “Nebo i zemlja će proći, ali moje reči neće proći.” (Marko 13:31). Posle razmatranja ovih dokaza osoba bez sumnje može da kaže “Da, Biblija je zaista Božija Reč.”
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od SION taj 2013-11-28, 01:55

Kako da znam da je Biblija istinita?Započećemo sa nečim što su pisci Biblije rekli o njoj: „ Sve Pismo je bogonadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti” (2. Timoteju. 3:16).

“Jer nikad proroštvo ne bi čovečijom voljom, nego su Duhom Svetim nošeni sveti ljudi govorili od Boga” ( 2. Petrova 1:21).

U ovim stihovima vidimo da je celo Sveto Pismo nadahnuto od Boga, i da su ljudi govorili , pisali pod vodstvom Svetog Duha.

Dakle, Bog je posredstvom Svetog Duha nadahnuo svoje ljude da napisu sveta pisma, a zatim se postarao, da ona budu sačuvana i prepoznata kao takva. Celokupna Biblija ima 66 knjiga, 39 u Starom Zavetu i 27 u Novom.

Skoro ceo Stari Zavet pisan je na jevrejskom jeziku, nekoliko poglavlja je napisano na aramejskom.

Ceo Novi Zavet je napisan na grčkom. Mi danas imamo prevode s tih jezika na naš jezik. Od koristi nam je zbog toga, ako ne možemo čitati na originalnom jeziku, da imamo više prevoda i da ih možemo usporediti za neke stvari.

Ja ću u ovom tekstu navesti nekoliko činjenica u vezi Biblije.

1) Bi1) Biblija jeste istorijski ispravna knjiga. Događaji koji se pominju u njoj, zaista su se dogodili onako kako su opisani. Države, gradovi, kraljevi i ostale ličnosti koje se u njoj pominju zaista su postojali.


2) Bi2) Biblija u sebi ima proroštva. Ljudi pod vodstvom Svetog Duha, mogli su da predvide događaje koji su se stotinama godina kasnije dogodili upravo kao sto su prorokovani. Postoje događaji koji su isprorokovani, koji se tek trebaju dogoditi, a vezani su za drugi Hristov dolazak i konačni sud.


3) Bi3) Biblija se praktično potvrđuje u životu svake osobe koja je poverovala i oslonila se na njena učenja. U njoj postoje praktične smernice za svakoga ko želi da stupi u kontakt sa Bogom. Isus je rekao u Otkrivenju 3.20: “ Vidi, stojim na vratima i kucam; ako ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i ješću s njim - i on sa mnom”.

Na   Na osnovu ovih reči, ja sam otvorio svoje srce za Isusa i pozvao Ga unutra i On je došao. Stvarno sam Ga želeo, verovao sam da su ove reči Njegove i On je ispunio svoje obećanje. Iznutra posredstvom delovanja Duha Svetog, znao sam da se to dogodilo i da više nikada neću biti isti. Da sam ga pozvao i da On nije došao, ko zna,verovatno bih kasnije počeo da sumnjam. Rekao bih: ”Evo ja sam pozvao Isusa, ovde piše da će doći i useliće se u mene, ali ništa se nije desilo. Pa najverovatnije ovo baš i nije istina.”


Ne! On je došao. On je rekao: “Ti uradi ovo: Poslušaj moj glas i otvori srce, a potom ja ću doći”. Nikada niko nije iskreno pozvao Isusa u svoj život, a da Isus nije došao. Kada sam video da je došao i da iza ovog teksta stoji Bog i da ga potrvđuje zasigurno sam znao da je i sve ostalo u toj knjizi takođe istinito.


Posle toga čitanje Biblije više nije bilo isto. Pre tog iskustva punio sam se informacijama, posle toga – to je bila moja dnevna duhovna hrana.


Ništa đavo nije toliko napadao kroz istoriju, kao verodostojnost Biblije. Međutim istina je uvek jača od laži. Nemojte ničemu dozvoliti da vas odvoji od vaše Biblije. Čak i ako ne razumete neke stvari nastavite. Na kraju će se sve kao mozaik lepo složiti. Istina koja je u Bibliji će pobediti svaku laž koja dolazi u vaš život.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od piramida4 taj 2013-12-05, 00:00

Osnova Biblije je - Ne dodavati i ne oduzimati Božjoj Jahvinoj riječi.

Znači - ONO što piše - SAMO to čitaj i govori i naučavaj!

Piše jasno i glasno na preko 6.800 mjesta samo u SZ,
da je Jedini Bog Otac - Jahve.

Zato ne govori da su neki drugi Bogovi.

piramida4

Broj poruka : 140
Datum upisa : 04.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od SION taj 2013-12-05, 00:26

Zato ne govori da su neki drugi Bogovi. ::

Ima drugih bogova ali oni su lažni (paganski bogovi).
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od piramida4 taj 2013-12-05, 17:35

SION ::

Ima drugih bogova ali oni su lažni (paganski bogovi).
TKO je za tebe Gospodin Isus?
TKO je za tebe SD?

piramida4

Broj poruka : 140
Datum upisa : 04.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od SION taj 2013-12-05, 17:41

TKO je za tebe Gospodin Isus? TKO je za tebe SD? ::
Jehova koji se manifestuje ljudima kao Mesija Isus i Sveti Duh.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od piramida4 taj 2013-12-06, 13:36

SION ::
Jehova koji se manifestuje ljudima kao Mesija Isus i Sveti Duh.  
Da li imaš neki stih da to potvrdiš?

piramida4

Broj poruka : 140
Datum upisa : 04.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od SION taj 2013-12-06, 15:06

ODGOVARI ĆU TI NA TEMI http://fundamentalisti.serbianforum.info/t39p15-gospod-isus-hristos I NEMOJ DA RASPRAVLJAMO O ISTOJ TEMI NA VIŠE MESTA USRESREDI SE NA JEDNU TEMU!
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od piramida4 taj 2013-12-07, 11:25

Biblija se ne objašnjava.
Biblija se čita - i ono što je napisano - 
SAMO TO - govoriš i naučavaš.

Ne nadodaji, ne oduzimaj mojim riječima - kaže Jedini Bog Jahve.
------------------------------------------------------------

Zašto danas ima toliko puno raznoraznih Crkvi?

Pa zato jer SVI OBJAŠNJAVAJU ono što jasno piše.

KAD bi SVI SAMO čitali napisano i to naučavali - 
postojala bi samo JEDNA Crvka!

piramida4

Broj poruka : 140
Datum upisa : 04.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od SION taj 2013-12-28, 01:11

Biblija mit ili istina - Jerusalem

avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od SION taj 2013-12-28, 01:12

Biblija mit ili istina - Sodoma i Gomora

avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od SION taj 2013-12-28, 01:12

Biblija mit ili istina - Masada

avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od SION taj 2013-12-28, 01:14

Biblija mit ili istina - Galileja i Armagedon

avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od SION taj 2013-12-28, 01:14

Biblija mit ili istina - Davidova pecina - Ein gedi

avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od SION taj 2013-12-28, 01:15

Biblija mit ili istina - Jerihon

avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od Slavo taj 2013-12-28, 12:31

SION ::

U ovim stihovima vidimo da je celo Sveto Pismo nadahnuto od Boga, i da su ljudi govorili , pisali pod vodstvom Svetog Duha.


Nije sve "sveto pismo" .... Sveto pismo je ako ga ljudi nisu izmjenili i krivotvorili,dodavali ili oduzimali...ali toga nema...u bibliji imamo žita i kukolja.

Sveti Pismo je ako je objava orginalna i sviježa.

Drugo...naprimjer apostol Pavao priznaje da njegovo pisanje nije sveto pismo: on jednostavno priznaje "djelomično prorokujemo i djelomično spoznajemo". Kako djelomično prorokovanje i spoznavanje koje se stavi na papir može biti "sveto pismo" ?

Slavo

Broj poruka : 30
Datum upisa : 24.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od SION taj 2013-12-28, 17:22

Nije sve "sveto pismo" .... Sveto pismo je ako ga ljudi nisu izmjenili i krivotvorili,dodavali ili oduzimali...ali toga nema...u bibliji imamo žita i kukolja. Sveti Pismo je ako je objava orginalna i sviježa. Drugo...naprimjer apostol Pavao priznaje da njegovo pisanje nije sveto pismo: on jednostavno priznaje "djelomično prorokujemo i djelomično spoznajemo". Kako djelomično prorokovanje i spoznavanje koje se stavi na papir može biti "sveto pismo" ? Slavo Broj poruka: 28 Datum upisa: 24.12.2013 Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku Pošalji email ::

Ne lupaj, ono je Sveto jer se njime prenosi Sveta reč Božija.
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od SION taj 2014-02-04, 22:28


avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od lavić taj 2014-02-04, 23:32

Otkrivenje po Jovanu dato je BOŽJA REČ u celosti i tamo zato i stoji za tu knjigu Otkrivenja da se nesme ni reč dodati niti oduzeti STROGO je naglašeno.Sve ostalo su zapisi po čuvenju , sećanju,zaključci, mišljenja....
Ima dosta istorije i poezije malo, psalmi su nadahnuti kao i poruke proroka ali kabanica Pavlova nije sveta sigurno niti kovač koji zlo učini. To su zapisi života kao lične prepiske iz kojih mi možemo doznati neke probleme i tvrdnje koje moraju biti u savršenom skladu sa SZ proroštvima jer ako bi neko trvdio da je nešto nestalo tpo bi iz SZ pokazao i objasnio razlog.

Sve što su apostoli zapisali i saznali nađoše u SZ spisima jer im otvori razum da razumeju Pisma.Tako NZ nije kršenje ili rušenje starog već je ispunjenje onog što je do tad bilo sen a i to je u SZ navedeno šta je bilo sen a šta nije.Veliki je problem danas kad se dele samo NZ i nemaju poznanja SZ i nisu naučeni pa lalo pogreše i poruše Božju reč KOJA STOJI.

Kad kaže da je SVE PISMO znači SVI svitci-sve knjige nadahnuto naravno da ni NZ nije bajka već iskustvo i saznanje utkano u dokument kao potvrda ispunjenja proroštava. Time se još više POTVRĐUJE reč Božja a ne gazi.

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od SION taj 2014-02-05, 00:11

"Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za ukoravanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi" (Tim 3:16)
avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od STP taj 2014-03-13, 11:18

POKRENUTA JE PETICIJA:
Uvedimo "Stvaranje" kao nastavni predmet u školama. Potpišite.

http://www.peticije24.com/uvedimo_stvaranje_kao_nastavni_predmet_u_kolama
avatar
STP

Broj poruka : 52
Datum upisa : 30.12.2013

Pogledaj profil korisnika http://srbski-teokratskipokret.blogspot.com

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od lavić taj 2014-05-15, 19:06


lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od SION taj 2014-05-16, 00:36

avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od lavić taj 2014-05-16, 11:47

SION ::

Ko je ovaj čovek?

Niosam pratio, ima nekih dobrih stvari a jednu od njih postavih ali ima i greški njih zaobilazim.

lavić

Broj poruka : 735
Datum upisa : 31.12.2013

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od SION taj 2014-05-21, 16:21

avatar
SION
Admin

Broj poruka : 1221
Datum upisa : 14.11.2013

Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com/channel/UC-_qo5qnRAEIQQH7lamfKzw

Nazad na vrh Ići dole

Re: Biblija - Božija Reč

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Strana 1 od 2 1, 2  Sledeći

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu